Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół w Lubawie

2018-11-30 08:00:00(ost. akt: 2018-11-29 12:06:19)

Autor zdjęcia: ZS Lubawa

W dniach 12–18 listopada lubawski Zespół Szkół brał czynny udział w jedenastym Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, który obchodzony jest jednocześnie w 160 krajach świata. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia są: były premier Wielkiej Brytanii- Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja MakeYour Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.
Celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. W ramach tej akcji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zorganizowała dla uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców projekt Otwarta firma- Biznes przy tablicy. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Szkoła uczestnicząca w projekcie umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu, przygotowuje uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

W ramach tego przedsięwzięcia ZS odwiedziło wiele osób reprezentujących przedsiębiorstwa i instytucje z naszego lokalnego rynku. Pracownicy działu personalnego firmy IKEA - Agnieszka Kowalkowska i Marcin Bednarczyk przybliżyli uczniom procedurę rekrutacji i sposobu zatrudniania pracowników w ich firmie. Katarzyna Raszkowska, pracownik referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Lubawie zapoznała uczniów z procedurami rejestracji działalności gospodarczej. Józef Borowski, doradca podatkowy opowiedział o prowadzeniu księgowości we własnej firmie oraz o obowiązkach podatkowych Polaków.

Bardzo ważne zagadnienia związane z ubezpieczeniami przybliżyła Anna Kalinowska- agent ubezpieczeniowy z CUK w Lubawie. Uczniowie pod kierunkiem agenta mieli możliwość przeprowadzić symulację ubezpieczeniową i sprawdzić zdobytą wiedzę, a następnie zostali nagrodzeni firmowymi upominkami. Treści związane z marketingiem w firmie omówiła Agnieszka Urbańska i Rafał Trawiński z firmy Szynaka- Meble oraz Grzegorz Kalinowski - pracownik działu promocji i reklamy w firmie Libro.Dorota Pilarska -pracownik PKO BP oraz Wiotetta Pułka i Magdalena Michalska z Banku Spółdzielczego na spotkaniu z uczniami przybliżyły tematykę instytucji finansowych w Polsce.

Jarosław Wiśniewski i Tomasz Awsiukiewicz z firmy IKEA, opowiedzieli o zrównoważonym rozwoju i etycznym biznesie oraz przygotowali dla uczniów test z wiedzy o firmie IKEA, który nagrodzili upominkami. Joanna Szmycińska – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie przedstawiła uczniom zagadnienia związane z rynkiem pracy, bezrobociem i relacjach pracodawca – pracownik. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zakończył się spotkaniem z Moniką Chylińską - doradcą zawodowym w Zespole Szkół w Lubawie, która przeprowadziła zajęcia pt,, Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy”.
Zespół Szkół już po raz czwarty uczestniczył w projekcie "Otwarta firma- Biznes przy tablicy" i mamy nadzieję, że była to żywa lekcja przedsiębiorczości oraz spotkanie teorii z praktyką.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i aktywne uczestnictwo przedstawicieli wymienionych firm i instytucji w tym projekcie oraz upominki i materiały reklamowe.

Jolanta Kamińska i Magdalena Rybicka,
organizatorzy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Zespole Szkół w Lubawie


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5