Uczniowie lubawskiego Zespołu Szkół wzięli udział w Tygodniu Przedsiębiorczości

2016-12-01 12:00:00(ost. akt: 2016-12-01 10:36:04)

Autor zdjęcia: ZS Lubawa

Zespół Szkół w Lubawie brał czynny udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, który obchodzony jest jednocześnie w 143 krajach świata. Celem tego tygodnia jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.
W ramach tej akcji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zorganizowała dla uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców program pn. Otwarta firma- Biznes przy tablicy. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W ramach tego przedsięwzięcia lubawską szkołę odwiedziło wiele osób reprezentujących przedsiębiorstwa i instytucje z naszego lokalnego rynku. Katarzyna Raszkowska, pracownik referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Lubawy spotkała się z młodzieżą i opowiedziała o procedurze rejestracji działalności gospodarczej. Józef Borowski, doradca podatkowy zapoznał uczniów z tematyką prowadzeniu księgowości we własnej firmie oraz o obowiązkach podatkowych Polaków.

Katarzyna Walenta i Aleksandra Rzekanowska, radczynie prawne opowiedziały o zachowaniach etycznych w biznesie. Treści związane z marketingiem w firmie omówił Rafał Trawiński, reprezentujący firmę Szynaka Meble w Lubawie. Tę samą firmę reprezentowała Kinga Wacławska, która opowiedziała uczniom o społecznej odpowiedzialności biznesu. Ewa Kowalska i Marcin Deka przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Lubawie przybliżyli młodzieży tematykę systemu finansowego w Polsce, mówili też o funkcji jaką w tym systemie pełnią banki.

Anna Rzepka, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie opowiedziała uczniom o rynku pracy, bezrobociu i relacjach pracodawca – pracownik. Nasz szkolny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zakończyło spotkanie z Panem Wojciechem Mówińskim Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta, który opowiedział o prawach konsumenta. Nasza szkoła po raz drugi brała udział w tym projekcie, ale nie ostatni ponieważ była to naprawdę żywa lekcja przedsiębiorczości oraz spotkanie teorii z praktyką.

W imieniu Dyrekcji, nauczycieli i uczniów bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i aktywne uczestnictwo wymienionych firm i instytucji w tym projekcie.

Jolanta Kamińska, koordynator projektu „Otwarta firma-Biznes przy tablicy”.2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5