Lubawa jest najszybciej zaludniającym się miastem na Warmii i Mazurach

2024-06-28 07:19:58(ost. akt: 2024-06-28 08:38:43)

Autor zdjęcia: Marcin Sarnowski

Ciagle słyszymy o miastach wyludniających się, tymczasem Lubawa jest miastem, które może pochwalić się przyrostem ludności.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2023 roku liczba mieszkańców Lubawy wynosiła 9 963.Aktualnie są to 10 602 osoby.

Według serwisu „Polska w Liczbach”, Lubawa posiada także najwyższy przyrost naturalny w województwie warmińsko-mazurskim (10,4 na 1000 mieszkańców).

Co powoduje, że ludzie chcą zamieszkać w Lubawie? Na to pytanie odpowiedzi trzeba szukać wśród mieszkańców, ale jedno jest pewne, samorząd stara się stwarzać dobre warunki do życia.

Przede wszystkim widać gołym okiem w jakim tempie przybywa mieszkań, budowane są kolejne bloki. Według danych GUS Lubawa jest jednym z miast na Warmii i Mazurach, w którym rozwój budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego ma się naprawdę dobrze.
— Od wielu lat w Lubawie realizowana jest polityka zmierzająca do udogodnień dla przedsiębiorców do tworzenia warunków na rzecz nowych miejsc pracy, co w efekcie przekłada się na duży popyt mieszkaniowy. Osoby, które znajdują zatrudnienie w naszym mieście z czasem się osiedlają, wynajmując lub kupując mieszkania na własność.

Budownictwo mieszkaniowe w Lubawie realizowane jest w dwóch podstawowych formach, a mianowicie budownictwa jednorodzinnego własnościowego i budownictwa wielorodzinnego własnościowego realizowanego przez lokalnych developerów — wyjaśnia burmistrz Maciej Radtke — W roku 2022 w ramach budownictwa jednorodzinnego indywidualnego oddano do użytkowania 15 budynków mieszkalnych. W roku 2021 - 31 domów, w roku 2020 - 19 domów, 7 w 2019 r., w roku 2018 - 10 budynków i w 2017 roku - 11 budynków. Obecnie duże zainteresowanie budownictwem jednorodzinnym wynika ze wzrostu zamożności mieszkańców Lubawy i chęci podwyższenia poziomu zamieszkania, ale także jest to wynik napływu do Lubawy kadry wysoko wykwalifikowanej o wysokich dochodach.
Budownictwo wielorodzinne własnościowe (deweloperskie) w roku 2022 na rynku lubawskim realizowały trzy podmioty i w tej formie wybudowane zostało 147 mieszkań. W roku 2021 oddano do użytkowania 108 mieszkań, w 2020 roku 72 mieszkania, w 2019 roku 82 mieszkania, w 2018 roku - 111 mieszkań, a w roku 2017 - 30 mieszkań. Zainteresowanie mieszkaniami w budownictwie wielorodzinnym od dłuższego już czasu utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie.
— W Lubawie realizowane jest również budownictwo mieszkaniowe czynszowe przez Lubawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Obecny zasób mieszkaniowy LTBS wynosi 59 lokali mieszkalnych, zarówno w budynkach własnych, jak we wspólnotach mieszkaniowych — informuje burmistrz i zaznacza, że Lubawa stwarza warunki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne, wyznaczając tereny w Miejscowym Planie Zagospodarowani Przestrzennego.

Praca także jest. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, na koniec maja w Lubawie było tylko 117 bezrobotnych, a w bazie PUP-u wiele ofert pracy.

W mieście funkcjonuje „Lubawskie becikowe”, które stało się kolejnym elementem miejskiej polityki prorodzinnej.

— Staramy się, by nasze działania oprócz „twardych inwestycji” infrastrukturalnych były blisko ludzi i ich spraw. Jednorazowa pomoc finansowa w wysokości 1 000 złotych z tytułu urodzenia dziecka z pewnością pokryje jakąś część wysokich kosztów wiążących się z powiększeniem rodziny. Mamy nadzieję, że ten bonus pozytywnie wpłynie na liczbę mieszkańców oraz wzmocni w nich przekonanie, że są oni w centrum naszego zainteresowania — tak „Lubawskie becikowe” komentuje burmistrz Maciej Radtke.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 1 000 złotych dotyczy dzieci urodzonych od 1 stycznia 2024 roku, przysługuje osobom zamieszkałym na terenie miasta Lubawa i przyznawane jest niezależnie od dochodów wnioskodawcy. Wniosek o przyznanie becikowego należy złożyć nie później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Mieszkańcy Lubawy mogą także liczyć na profity w ramach Lubawskiej Karty Mieszkańca, Lubawskiej Karty Seniora, Dużej Rodziny czy Przyjaciela Lubawy.

To wszystko jest nie bez znaczenia, ale z pewnością bolączką jest wykluczenie komunikacyjne o którym mówią mieszkańcy. Do zrobienia z pewnością jest wiele, ile osób tyle opinii, ale liczby mówią wprost - Lubawa jest najszybciej zaludniającym się miastem w regionie.
red.
lubawa@gazetaolsztynska.pl2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5