Policja podsumowała miniony rok

2024-02-26 08:07:38(ost. akt: 2024-02-26 08:08:46)

Autor zdjęcia: KPP

W miniony czwartek odbyła się odprawa roczna funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Iławie, podczas której zostały podsumowane efekty pracy w 2023 roku. Wzięli w niej udział zaproszeni goście a także kadra kierownicza iławskiej jednostki policji oraz podległych komisariatów i posterunków.
W świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Iławie odbyła się uroczysta odprawa służbowa z udziałem zaproszonych gości m. in. Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego, Wicestarosty Powiatu Iławskiego Marka Polańskiego, Burmistrza Miasta Iławy Dawida Kopaczewskiego, Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego, Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego, Wójta Gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego, Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego, Zastępca Burmistrza Kisielic Jolanta Chruszczewska, Zastępca Burmistrza Lubawy Sławomir Jamroży.

Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele służb i straży współpracujących na co dzień z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie iławskim: Zakładu Karnego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Oddziału Celnego w Iławie, Nadleśnictwa w Iławie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W podsumowaniu efektów pracy 2023 roku uczestniczyła również kadra kierownicza iławskiej jednostki policji oraz podległych komisariatów i posterunków.

Uroczystą odprawę poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Iławie insp. Waldemar Pankowski, który omówił strukturę etatową Komendy Powiatowej Policji w Iławie, określając siły jakimi dysponuje jednostka osiągając prezentowane wyniki.

W dalszej części swojego wystąpienia komendant przedstawił stan bezpieczeństwa oraz uzyskane wyniki będące odzwierciedleniem całorocznej pracy poszczególnych wydziałów w oparciu o przygotowaną prezentację. Wskazał również te obszary działań, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Insp. Waldemar Pankowski omówił priorytety KGP na lata 2021 – 2025 oraz kierunki pracy wynikające z lokalnej analizy stanu bezpieczeństwa. Dodał, że dla utrzymania właściwego stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu iławskiego poza policjantami Wydziału Ruchu Drogowego kierowano do pełnienia służby na drogach również policjantów innych jednostek i komórek i organizacyjnych. Takie działania przyniosły wymierne efekty w postaci zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych. W roku bieżącym te dodatkowe służby na drogach będą nadal kontynuowane. Komendant wskazał też, że systematycznie wdrażane są nowe działania o charakterze prewencyjnym.

Podziękowania za wsparcie działalności iławskiej policji skierował również do przedstawicieli samorządów lokalnych, dzięki którym w roku 2023 zostały zakupione dwa nowe radiowozy, które użytkują w codziennej służbie policjanci z powiatu iławskiego a także alkomaty oraz wyposażenie pomieszczeń służbowych.

Zaproszeni goście wyrazili pozytywną opinię na temat pracy iławskiej jednostki, podziękowali policjantom za ich służbę, zwracając szczególną uwagę na dostrzegalną poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu iławskiego.

Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Iławie insp. Waldemar Pankowski postanowił docenić długoletnią służbę w Policji asp. sztab. Mirosława Nastaja. Padło wiele ciepłych słów, gratulacji stażu służby w policyjnym mundurze oraz życzenia kolejnych lat, równie efektywnej jak dotychczas służby dalszych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Iławie insp. Waldemar Pankowski wraz z policjantami i przybyłymi gośćmi uroczyście pożegnał czterech funkcjonariuszy, którzy przechodząc na emeryturę opuszczają szeregi iławskiej Policji. Teraz przed nimi czas odpoczynku i nowych wyzwań.

źródło: KPP Iława
red.
lubawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5