Zarządzaj kontemW tym miejscu możesz zarządzać swoim kontem.

Pamięci Jadwigi Markiewicz…

“Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić… tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.” J. Twardowski

19 października 2020 roku zmarła Pani Jadwiga Markiewicz, wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim. Urodziła się w Turmoncie, w województwie wileńskim. W roku 1945 wraz z rodzicami przyjechała do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie ukończyła szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Naukę kontynuowała w Studium Nauczycielskim, a później w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, gdzie otrzymała tytuł magistra filologii polskiej. Swoją pracę w murach „Jedynki” rozpoczęła 1 września 1960 roku, skąd odeszła na emeryturę 31 sierpnia 1991 roku. W czasie swojej długoletniej pracy za szczególne osiągnięcia wielokrotnie zdobywała nagrody, w tym Dyrektora Szkoły, Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania (1981), Nagrodę Specjalną Inspektora Oświaty i Wychowania (1982) oraz Ministra Oświaty i Wychowania, otrzymała również Złotą Odznakę Zasłużonych dla Warmii i Mazur, Złoty Krzyż Zasługi.
WSPOMNIENIE
„Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy” powiedział drzewiej patron naszej szkoły Mikołaj Kopernik, a Ty Jadwigo w czasie swojej pracy właśnie rozjaśniałaś umysły wielu pokoleń uczniów. Ze swoją śpiewną, wileńską mową roztaczałaś przed swoimi wychowankami jasną aurę spokoju i zrozumienia, okazałaś wielki takt pedagogiczny, gdy wkraczali w świat poznawania tajników wiedzy polonistycznej. Uczyłaś ich kochać prozę i poezję, dzieła wybitne i mniej znane, pokazałaś jak zaczytać się w poezji, a jak rozwikłać tajemnice i czerpać radość z poznania dzieł prozatorskich. Wbijałaś do głów te wszystkie rzeczowniki, czasowniki i inne gramatyczne łamańce, Wpajałaś zamiłowanie do ojczystego języka, Byłaś duszą braci uczniowskiej i nauczycielskiej. Zawsze wymagałaś od uczniów wiele, potrafiłaś docenić i rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia, a tych mniej utalentowanych wspomagałaś swoim zrozumieniem i życzliwością. Byłaś nie tylko autorytetem, ale i przyjacielem.
Twoja praca nie skończyła się wraz z przejściem na emeryturę, pracowałaś jeszcze jako polonistka w Szkole Podstawowej nr 4, potem nauczałaś religii, odkrywałaś talenty zaszczycając swoją osobą składy komisji recytatorskich. Zawsze szanowałaś piękno polszczyzny, a praca była dla Ciebie misją i powołaniem.
Żegnamy Cię dziś z wielkim żalem łącząc się w bólu z rodziną!

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Mariola Adela Karpowicz oraz opublikowany na portalu Lidzbark Warmiński: Pamięci Jadwigi Markiewicz…
Oceń artykuł:

(0)

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5