Zarządzaj kontemW tym miejscu możesz zarządzać swoim kontem.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Czas nauki i wytężonej pracy w roku szkonym 2017/2018 w Gimnajum nr 1 dobiegł końca 22 czerwca. Nadeszła chwila pożegnania i podsumowania, refleksji.

Za sukcesy szczególnie docenieni i wyróżnieni zostali na apelu uczniowie klas trzecich - absolwenci szkoły.
Uroczystość odbywała się w auli szkoły. Przybył na nią Burmistrz Jacek Wiśniowski, aby pogratulować osiągnięć i wyników uczniom, nauczycielom i rodzicom oraz życzył braci szkolnej dobrego wypoczynku na wakacjach.
Dyrektor Dorota Olszewska zaprosiła do honorowego wpisu do Złotej Księgi absolwentów klas trzecich, którzy uzyskali wynik 5.00 i powyżej oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą.
Najlepszym uczniem szkoły okazał się Cezary Kuźmowicz, który oprócz bardzo dobrych wyników w nauce wyróżniał się w gimnazjum szczególnie pozytywną i aktywną postawą. Kolejni uczniowie celujący i bardzo dobrzy to : Tomasz Obuchowski, Katarzyna Molesztak, Milena Wroniewicz, Sandra Mickiewicz, Katarzyna Górecka, Weronika Kościeniewicz, Wiktoria Kościeniewicz, Aleksandra Jastrzębowska. Świadectwa z wyróżnieniem w klasach trzecich (średnia od 4,75 do 5) otrzymali : Marta Skiba, Julia Bloch oraz Justyna Olkowska.
Najwyższą średnią z egzaminów gimnazjalnych poszczycić się mogła Aleksandra Jastrzębowska.
W pozostałych dziedzinach wyniki były nastepujące : najlepszym sportowcem roku okazał się Krzysztof Szymański, najwytrwalszą zaś czytelniczką ( od trzech lat) - Kinga Palimąka, a za 100% frekwencji uznanie zdobyli Mariusz Józwik oraz Tomasz Obuchowski.

Pozostali absolwenci wyczytani po raz ostatni przez wychowawców – M.Romasza i M.Bagińską - otrzymali pamiątkowe teczki ze świadectwami i wynikami egzaminów.
Gratulacje złożono również laureataom i finalistom konkursów przedmiotowych oraz ich nauczycielom. Niedościgniony okazał się Tomek Obuchowski – potrójny laureat z dziedziny : matematyki ( nauczyciel przygotowujący– M. Bagińska), z fizyki (E.Nosewicz) i języka angielskiego ( M.Romasz). Kolejni to : Katarzyna Górecka – laureatka z języka polskiego ( nauczyciel M.Gawin), Katarzyna Molesztak – laureatka z geografii ( I.Ostrowska), Marcin Jabłoński – laureat z fizyki ( nauczyciel E.Nosewicz); finalistami zostali : Cezary Kużmowicz – wiedza o społeczeństwie ( M.Gryszkiewicz) oraz Patrycja Iwańska i Anna Radtke – z dziedziny biologii ( nauczyciel I.Ostrowska)

Teraz przyszła kolej na klasy drugie.
Najlepszymi uczniami w klasach 2a i 2b byli : Marcin Jabłoński, Nikola Urbanowicz, Patrycja Iwańska oraz Anna Radtke.

Następnie przedstawicielka rodziców Pani Molesztak zwróciła się do nauczycieli z podziękowaniem za wkład pracy włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży, a wszystkim pracownikom szkoły dziękowała za opiekę nad młodzieżą i życzliwość.
Z kolei Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za aktywną postawę i zaangażowanie w sprawy szkoły. Pożegnała też nauczycieli, ktorzy odchodzą do innych placówek, ponieważ klas ubywa, a rok następny będzie ostatnim – zamykającym etap gimnazjów: Mariola Rutkowska, Ewa Chacińska, Mariola Bagińska, Katarzyna Jakiel, Mariusz Gryszkiewicz, Joanna Wicińska. Uczniowie, rodzice i nauczyciele żegnali ich gromkimi brawami, co jest najlepszym podziękowaniem i dowodem uznania.

Po części oficjalnej przyszła kolej na część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas drugich, którą wzruszającym śpiewem uświetniły absolwentki Wiktoria Głodowska i Kamila Kowalczyk.

Na koniec rozdanie kwiatów trzecioklasistom, naczycielom i ... szczęśliwej drogi, już czas. Mamy nadzieję, że nasi absolwenci będą rozwijać skrzydła w nowych szkołach, a nauczyciele odosić sukcesy z kolejnymi uczniami.
Iwona Podolecka-FlontArtykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Iwona Podolecka-Flont
Oceń artykuł:

(0)

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5