Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogóżu i stacji uzdatniania wody w Redach podpisana!

2023-12-07 10:12:23(ost. akt: 2023-12-07 10:17:09)   Materiał partnera
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis podpisał umowę
na realizację kolejnych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gmin

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis podpisał umowę na realizację kolejnych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gmin

Autor zdjęcia: ug

Zrównoważony rozwój Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński nie byłby możliwy bez inwestowania również w infrastrukturę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Do największych inwestycji należy budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Blanki.
Zastosowane nowoczesne technologie zapewnią mieszkańcom gminy wodę dobrej jakości i dostarczaną pod odpowiednim ciśnieniem.

W ostatnim okresie Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński realizowała inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową za ponad 11 mln zł, jednakże mając na uwadze dobro mieszkańców, w przyszłym roku będzie kontynuować kolejne inwestycje w tym zakresie.

– Mieszkańcy miejscowości Rogóż podczas spotkań zgłaszali potrzebę modernizacji miejscowej oczyszczalni ścieków. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, robiliśmy wszystko, aby jak najszybciej zrealizować tę inwestycję – opowiada Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis.

W związku z tym gmina pozyskała środki na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 3 013 836,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 016 864,00 zł zostanie uiszczona ze środków przyznanych gminie na gospodarkę wodno-ściekową w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej. Zadanie to zostanie zatem zrealizowane w całości ze środków zewnętrznych, bez udziału środków własnych gminy.

– Jako wójt zrobiłem wszystko, co możliwe, żeby to zadanie w jak najmniejszym stopniu obciążało budżet gminy – dodaje Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

W piątek, 1 grudnia Wójt Gminy podpisał umowę z firmą HYDRO Spółka z o.o. z Olsztyna na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogóżu oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Redach”, której wartość całkowita opiewa na kwotę 5 030 700,00 zł.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w 2024 roku.

UG2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5