Co roku dochodzi do zgonów spowodowanych wadliwą instalacją kominową

2023-11-10 12:02:14(ost. akt: 2023-11-10 12:03:37)

Autor zdjęcia: Katarzyna Tomaszewicz

Tlenek węgla, inaczej czad, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Jest śmiertelnie niebezpieczny.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu w procesie wymiany gazowej. Bardzo łatwo wiąże się z hemoglobiną tworząc karboksyhemoglobinę. Skutecznie blokuje dopływ tlenu do organizmu, powodując niedotlenienie tkanek. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Upośledzony układ krwionośny manifestuje to bólami i zawrotami głowy, ospałością, nudnościami, dusznością oraz utratą przytomności. Jeżeli stężenie tlenku węgla będzie bardzo wysokie wówczas dochodzi do uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych odpowiedzianych za prawidłowe funkcjonowanie organizmu co w ostateczności spowoduje zgon osoby przebywającej w tej niebezpiecznej atmosferze.

Pamiętaj!

- Nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

- uchyl okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
- nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
- przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,
- dokonuj okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku
- użytkuj sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
- systematycznie sprawdzaj ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
- często wietrz pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

KP PSP/ok

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5