Lidzbarskie bulwary zyskały nowy odcinek

2023-08-29 07:47:02(ost. akt: 2023-08-29 08:08:05)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: Kamil Onyszk

Dobiegły końca prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Łyny. Połączyła się z istniejącą infrastrukturą i dzięki temu stała się ważnym ciągiem komunikacyjnym Lidzbarka Warmińskiego. Oficjalne otwarcie odcinka zaplanowano na 30 września.
Rzeka Łyna przecina całe miasto. Jeszcze kilka lat temu wzdłuż jej brzegów chodzili tylko wędkarze, jednak dziś to miejsce tętni życiem. Tu znajdują się bulwary z siłownią plenerową i placem zabaw dla dzieci, oraz mały amfiteatr. Na koniec września zaplanowano oficjalne oddanie ostatniego odcinka łączącego okolice Szpitala Powiatowego z Osiedlem Zydląg oraz dojazdu do ścieżki z ulicy Gdańskiej.

W ramach inwestycji Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim – etap II powstały ciągi pieszego-rowerowe o łącznej długości 1790 mb i szerokości 2,3-3,0m. Na trasie ciągu wybudowano taras widokowy z lunetami, dwie wiaty rekreacyjne, wykonano schody terenowe, ustawiono ławki, śmietniki oraz zainstalowano 70 energooszczędnych lamp parkowych typu led.

Część terenu inwestycji stanowił obszar chronionego krajobrazu obejmujący korytarz ekologiczny rzeki Łyny o znaczeniu krajowym i korytarz ekologiczny rzeki Symsarny o znaczeniu regionalnym, dlatego ważnym elementem projektu była ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska rodzime oraz edukacja ekologiczną – wycinano wyłącznie niskie krzewy bez naruszania starszego drzewostanu i ustawiono tablice edukacyjne. Nowe nasadzenia są zgodne z gatunkami rodzimie występującymi na tym obszarze.

Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim – etap II został zrealizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego 2014-2020 z dofinansowaniem w wysokości 3 030 187,37 zł. Wartość inwestycji wyniosła 3 564 926,32 zł.

UM


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5