Wszyscy radni ufają burmistrzowi

2023-05-25 09:09:18(ost. akt: 2023-05-25 09:25:51)

Autor zdjęcia: um

Wczoraj odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim. Burmistrz Jacek Wiśniowski, tak jak przed rokiem, uzyskał pełne poparcie dla swoich działań. - Zmierzamy w dobrym kierunku - powiedział.
Absolutorium to akt prawny, który dokonywany jest przez organ uprawniony, w tym przypadku Radę Miejską, na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego burmistrza w określonym przedziale czasowym.

Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych sesji w roku. Radni wyrażają swoje zdanie na temat ostatniego roku pracy burmistrza - oceniają, czy zmierza w dobrym, korzystnym dla miasta i mieszkańców kierunku. Niespodzianek nie było. Radni jednogłośnie poparli burmistrza, co oznacza, że nie mają zastrzeżeń dotyczących finansów, inwestycji i sprawozdania finansowego za miniony rok. Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Michalak pogratulowała burmistrzowi i życzyła wytrwałości w dalszej służbie miastu.

- Pełne poparcie radnych bardzo mnie cieszy i upewnia w przekonaniu, że moje działania są korzystne dla miasta. Między radnymi i mną zdarzają się różnice zdań i to bardzo dobrze, bo dzięki temu mamy możliwość wypracowania kompromisów z korzyścią dla Lidzbarka Warmińskiego i jego mieszkańców. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom za codzienną ciężką pracę w urzędzie, bez których uzyskanie absolutorium nie byłoby możliwe, udzielone absolutorium jest tak naprawdę dla całego urzędu. Dziękuję radnym za wsparcie i zaufanie – powiedział Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski.

tom


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5