Premier Morawiecki odwiedził Gminę Lidzbark Warmiński

2023-05-08 14:09:22(ost. akt: 2023-05-11 10:21:12)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: materiały UG

Wielkim wydarzeniem był przyjazd Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego do gminy Lidzbark Warmiński. Wizyta miała związek z realizowaną w gminie inwestycją — budową stacji uzdatniania wody w Blankach.
Przyjazd Premiera Mateusza Morawieckiego do gminy Lidzbark Warmiński miał miejsce w sobotę 29 kwietnia 2023 r. Inwestycja w Blankach jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie ponad 3,5 mln zł, a jej całkowity koszt, po rozstrzygniętym postępowaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane — ok. 4,3 mln złotych.

Podczas konferencji prasowej premier zaznaczył, że „choć Blanki to niewielka miejscowość, inwestycja w stację uzdatniania wody, jak kilkakrotnie podkreślał wójt gminy jest strategiczna dla tego regionu”. Dodał, że władze gminy potwierdziły, że „jest to przestrzeń do fantastycznego rozwoju gospodarczego, ale jednak pod warunkiem, że będą odpowiednio zapewnione wszelkie warunki cywilizacyjne związane z wodą, z dostępem do wody, z kanalizacją, z drogami". Wskazał również, że "inwestycje jak ta, to inwestycje z głową”.

— Stacja uzdatniania wody w Blankach jest budowana w celu odciążenia dotychczas funkcjonującej stacji uzdatniania wody w Kraszewie, która to zasila aż 16 miejscowości — mówił wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis. — W okresie letnim powoduje to niedobór wody na krańcowych odcinkach sieci, w tym również w Blankach. Zastosowana nowoczesna technologia zapewniać będzie wodę dobrej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem dla wszystkich odbiorców. W wyniku realizacji tej inwestycji zaspokojone zostaną bazowe potrzeby społeczności lokalnej w zakresie gospodarki wodnej przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska naturalnego.

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty podkreślił również, że w gminie, jak i w samym Lidzbarku Warmińskim widać potężne inwestycje, jakich tutaj nie było przez dziesięciolecia. Inwestycje w drogi, ocieplenie budynków, termomodernizacje, zapewnienie efektywności energetycznej.

— Bardzo się z tego cieszę, bo to jest część pewnego logicznego planu, który wdrażamy na terenie całej Polski. — To plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którego częścią są Programy Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Programy Rozwoju Dróg oraz Program Odnowy Renowacji Zabytków — wyjaśniał.

Wspomniał również, że „Wójt Gminy bardzo dba o to, aby pozyskać jak najwięcej środków, aby przyciągnąć do tego atrakcyjnego, ale zaniedbanego terenu jak najwięcej ludzi, turystów i przedsiębiorców”. Jednocześnie nadmienił, że rozmawiał z wójtem Fabianem Andrukajtis odnośnie Rządowego Programu Odnowy Zabytków.

— Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru usytuowanych na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać chociaż część tych środków, aby poddać renowacji i konserwacji nasze piękne zabytki. Wspomnę też, że program zawiera dofinansowanie w 98% przy wymaganym wkładzie własnym w wysokości minimum 2%. To bardzo ważne, że rząd wychodzi z inicjatywą takich programów, gdzie dofinansowanie pokrywa prawie całość planowanych kosztów przedsięwzięcia, a wymagany jest jedynie minimalny wkład własny. Bardzo pomaga to w zachowaniu płynności finansowej gminy przy jednoczesnej możliwości podejmowania kolejnych inicjatyw związanych z realizacją następnych inwestycji – potwierdził wójt Fabian Andrukajtis.

Wizyta Premiera w Blankach była poprzedzona krótkim spotkaniem w budynku Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

– Jestem zaszczycony i dumny, że mogłem gościć premiera Mateusza Morawieckiego na terenie naszej gminy. Cieszę się również, iż mogłem osobiście porozmawiać o realizowanych i planowanych inwestycjach na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński. To historyczne wydarzenie dla naszej gminy – podkreślił wójt.

Fot. Materiały UG

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5