Wójt Fabian Andrukajtis spotkał się z Wiceministrem Aktywów Państwowych Andrzejem Śliwką

2023-04-27 09:24:56(ost. akt: 2023-04-27 09:26:52)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: ug

W niedzielę, 23 kwietnia Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis wraz z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński i radnymi na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Lidzbark Warmiński Markiem Werbickim w odpowiedzi na zaproszenie uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Elblągu przez Wiceministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwkę.
W spotkaniu uczestniczyli również inni samorządowcy z powiatów bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, a także Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki. Spotkanie dotyczyło realizowanych inwestycji lokalnych, omówione zostały przedsięwzięcia realizowane w poszczególnych powiatach, w tym w Gminie Wiejskiej Lidzbark Warmiński. Rozmawiano o możliwościach pozyskania dodatkowych środków w ramach różnych programów.

Pan Minister przedstawił dalszą perspektywę w zakresie kontynuacji dotychczasowych programów. Była również możliwość bezpośredniej rozmowy z Panem Ministrem Śliwką na temat planów inwestycyjnych na terenie Gminy
Wiejskiej Lidzbark Warmiński oraz ewentualnych możliwości pozyskania dodatkowych środków na ich realizację.

Zaproponowano Panu Ministrowi rozważenie zmniejszenia procentowego udziału własnego w realizacji zaplanowanych inwestycji do maksymalnie 80-98%, aby samorządy mogły w efektywniejszy sposób korzystać ze środków zewnętrznych, bez negatywnych konsekwencji dla budżetów gmin czy powiatów.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis w podsumowaniu spotkania powiedział: „Niezmiernie cieszę się, że miałem możliwość porozmawiania z Panem Ministrem Andrzejem Śliwką oraz Panem Wojewodą Arturem Chojeckim o realizowanych w naszej gminie inwestycjach oraz o tych inwestycjach, które zamierzamy zrealizować. Cieszy mnie fakt, że będzie kontynuacja dofinansowań inwestycji dotyczących modernizacji dróg w miejscowościach popegeerowskich. Drogi w tych miejscowościach wymagają gruntownej modernizacji. Oczywiście w miarę możliwości podejmujemy doraźne działania, aby zniwelować zły stan techniczny dróg, ale to nie wystarcza.

Potrzebujemy dodatkowych środków pozabudżetowych z najwyższym poziomem dofinansowania i najniższym wkładem własnym, aby infrastruktura drogowa w gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński uległa znacznej poprawie i aby mieszkańcy gminy byli zadowoleni. Dobro mieszkańców jest moim priorytetem, a podejmowanie działań drogowych jest bliskie memu sercu”.

UG


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5