Ornecki TBS szuka pracowników

2023-03-07 07:58:08(ost. akt: 2023-03-08 11:25:44)   Artykuł sponsorowany
Ornecki TBS poszukuje pracowników na stanowiska młodszy księgowy i konserwator.
Prezes Zarządu TBS Administrator Sp. z o.o. w Ornecie ogłasza nabór na wolne stanowisko: MŁODSZY KSIĘGOWY

1. Pracodawca:
 TBS Administrator Sp. z o.o. w Ornecie ul. Mickiewicza 1, 11-130 Orneta.

2. Określenie stanowiska:
Księgowy

3. Rodzaj zatrudnienia:
 Umowa o pracę na okres próbny/ czas określony

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Zakres obowiązków:

Niezbędne
Prowadzenie księgowości dla Wspólnot Mieszkaniowych przynależnych
 Korespondencja
 Księgowanie dokumentów finansowych:
Wyciągi bankowe
Faktury i rachunki
Noty księgowe i polecenie księgowania
 Powiadomienia o zmianach opłat
 Sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego
 Uzgadnianie sald na kontach właścicieli
 Rozliczanie CO i CWU
 Przygotowanie kompletu dokumentów na zebrania wspólnot

Wymagania:
 Doświadczenie w księgowości
 Znajomość przepisów z zakresu księgowości
 Dobra znajomość programów pakietu MS Office (mile widziane)
 Umiejętność pracy pod presją czasu,

Oferujemy:
 Pracę w stabilnej firmie.

5. Wymagane dokumenty:
 życiorys (curriculum Vita) własnoręcznie podpisany,
 kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
 Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie TBS Administrator Sp. z o.o. w Ornecie ul. Mickiewicza 1, 11-130 Orneta, lub poczta na adres Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14-03-2023 r. włącznie do godziny 14.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy MŁODSZY KSIĘGOWY w TBS Administrator Sp. z o.o. w Ornecie”.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane ani odsyłane, odebrać je będzie można osobiście w sekretariacie Spółki.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie II etapu postępowania rekrutacyjnego.


Prezes Zarządu TBS Administrator Sp. z o.o. w Ornecie
ogłasza nabór na wolne stanowisko: KONSERWATOR

1. Nazwa i adres jednostki:
TBS Administrator Sp. z o.o. w Ornecie ul. Mickiewicza 1, 11-130 Orneta.

2. Określenie stanowiska:
KONSERWATOR

3. Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu

Wymagania kwalifikacyjne:
Prawo jazdy
Dyspozycyjność

4. Zakres obowiązków:
• Drobne naprawy w budynkach wspólnot i budynkach gminnych
• Dbanie o sprawność instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej
• Usuwanie wszelkich usterek, awarii w zasobach zarządzanych przez TBS
• Prace na zieleni (koszenie trawy cięcie krzewów)
• Odśnieżanie chodników

5. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (curriculum Vita) własnoręcznie podpisany,
b. oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie własnoręcznie podpisany,
c. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
d. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) własnoręcznie podpisane,
e. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku (zaświadczenie ważne 30 dni od wystawienia).
f. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie TBS Administrator Sp. z o.o. w Ornecie ul. Mickiewicza 1, 11-130 Orneta, lub poczta na adres Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14-03-2023 r. włącznie do godziny 14.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy KONSERWATOR w TBS Administrator Sp. z o.o. w Ornecie”.


Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane ani odsyłane, odebrać je będzie można osobiście w sekretariacie Spółki.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie II etapu postępowania rekrutacyjnego.

Prezes Zarządu
Anna Orszewska

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5