Nie mówimy o problemach, szukamy rozwiązań

2023-01-05 10:21:03(ost. akt: 2023-01-05 10:25:53)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: um

Rozmowa z Jackiem Wiśniowskim Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego.
- Skończył się 2022 rok. Jaki to był rok dla Lidzbarka Warmińskiego?

- Na pewno bardzo trudny, zwłaszcza jeśli chodzi o finanse. Dwa lata temu pandemia spowolniła gospodarkę całego świata. Następnie, gdy jeden kryzys wydał się zażegnany, wybuchła wojna u naszych wschodnich sąsiadów, która okazała się jeszcze bardziej dotkliwa ekonomicznie niż pandemia. Odczuwają to zarówno mieszkańcy, jak i samorządy borykające się z wieloma wynikającymi z recesji problemami.

- Wszyscy odczuwamy wzrost ceny energii, węgla, paliw opałowych oraz usług. Jak wpłynęły one na miejski budżet?

Niestety podwyżki spowodowały nieprzewidziany w zaplanowanym budżecie wzrost wydatków własnych, a jednocześnie zmniejszyły się dochody Gminy Miejskiej. W dużej mierze przez obniżenie o 5% wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych i zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Do tego inflacja poszła rekordowo w górę, a to oznacza, że rzeczywista siła nabywcza naszego kapitału spada.

- Wiele miast wprowadziło oszczędności energii przez wyłączanie oświetlenia ulicznego, a czasem nawet ogrzewania. Czy taki sam los czeka mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego?

My również oszczędzamy gdzie się da, ale nie tak drastycznie. Jednak żeby zapewnić normalne funkcjonowanie miasta zmuszeni byliśmy do wprowadzenia podwyżki części podatków. Od 2015 roku nie zmieniały się one przez kilka lat, niestety inflacja i związane z nią systematycznie zmniejszające się dochody gminy wymusiły na nas podjęcie tego kroku.

- Mówi Pan, że miasto „oszczędza, gdzie się da”.

Od początku mojej pierwszej kadencji w 2015 roku realizujemy wiele projektów mających zmniejszyć koszty utrzymania obiektów miejskich. Termomodernizujemy budynki mieszkalne i użyteczności publicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów grzewczych wspieranych przez fotowoltaikę. Wymieniliśmy kilkaset opraw oświetlenia ulicznego zastępując je energooszczędnymi typu LED, wynegocjowaliśmy korzystne dla miasta warunki umowy z firmą Veolia na dostarczanie energii do zasilania elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej. Nasza komunikacja miejska oparta jest głównie na zeroemisyjnych autobusach elektrycznych. Naszym celem jest tabor złożony wyłącznie z pojazdów elektrycznych i wkrótce taki będzie. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zakupu kolejnych dwóch autobusów w ramach projektu „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II” i otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości niemal 6 mln złotych. Umowę na dostarczenie autobusów podpisaliśmy 30 grudnia. Na ulicach zobaczymy je jeszcze w tym roku.

-Mimo kryzysu miasto wciąż prowadzi różnorodne inwestycje. Skąd są na to pieniądze?

Robimy bardzo dużo, ale nie byłoby to możliwe bez pozyskiwania środków z zewnątrz. Od 2015 roku, suma pozyskanych z różnych źródeł dotacji wynosi 148 970 388,19 zł. Jesteśmy pod tym względem liderem w województwie i plasujemy się wysoko w skali całego kraju. To kapitał, który w naszym mieście pozostanie.

- Co jest aktualnie budowane w mieście i z jakich funduszy?

Dzięki wsparciu uzyskanemu z Polskiego Ładu realizujemy „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej z modernizacją SUW (Stacji Uzdatniania Wody), a wkrótce rozpoczną się kolejne inwestycje: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej”, "Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów" i „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej". Ciekawą, zgodną z prozdrowotną polityką miasta inwestycją będzie „Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej”, gdzie będzie można trenować sporty walki, strzelectwo czy wspinaczkę. Tu otwarte będą gabinety rehabilitacyjne i diagnostyczne.

Innym źródłem wsparcia finansowego jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z którego miasto pozyskało środki na realizację dwóch inwestycji, zaś kolejne dwie są na etapie rozstrzygania konkursu. Niedawno zakończyła się "przebudowa ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej”, a na wiosnę mają ruszyć ponownie prace przy „Budowie nowej drogi łączącej ulicę Dąbrowskiego z ulicą Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej”. Wcześniej wspomniane inwestycje, na które miasto stara się pozyskać środki z RFRD oraz Polskiego Ładu, to „Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Mazurskiej”, oraz „Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Warmińskiej”, która pozwoli dozbroić kompleks 20 działek pod zabudowę jednorodzinną.

Kolejnym źródłem pozyskiwanych środków jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który wspiera ”Budowę pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”. To drugi etap budowy uzdrowiska obejmujący infrastrukturę uzdrowiskową nad „żabim stawem”, uzbrojenie terenów inwestycyjnych i powstanie toru wysiłkowego do jazdy rowerem. Inwestycją również finansowaną z EFRR będącą kontynuacją wcześniejszych działań jest ”Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II”, dzięki której nasze bulwary rozrosną się jeszcze bardziej, obejmując tereny osiedla Zydląg i ul. Gdańską.

Wiosną przyszłego roku mają zakończyć się prace w ramach projektu „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego”, której zakres obejmuje m.in. renowację zabytkowych pomników.

- Jak wygląda zadłużenie miasta?

Zadłużenie miasta na rok 2022 wynosi 28 804 508,00 zł. Łącznie z wyemitowanymi obligacjami wyniesie 32 804 508,00 zł. Na początku mojej kadencji, czyli w 2015 roku wynosiło 26 212 005,00 zł. Różnica wynosi ok. 6,5 mln złotych, co zważywszy na poziom inflacji i dziesiątki pozyskanych milionów na rozwój Lidzbarka Warmińskiego nie jest dużą kwotą. Warto wspomnieć, że dochody Gminy w 2015 roku wynosiły 66 mln, natomiast w 2022 wg planu na 21 grudnia wynosiły 109 mln.

Dzięki realizowanym inwestycjom zmienia się nie tylko wygląd Lidzbarka Warmińskiego, ale wzmacnia się jego potencjał inwestycyjny. Działki w utworzonej strefie przemysłowej znalazły inwestorów i jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych terenów, które będą na sprzedaż z zastrzeżeniem budowy zakładów pracy.

Niestety plany budowy pokrzyżowała pandemia, ale przedsiębiorcy zapowiadają ruszenie z pracami, gdy tylko sytuacja gospodarcza kraju nieco się ustabilizuje. Po każdym kryzysie następuje boom gospodarczy i inwestycyjny, a Lidzbark Warmiński będzie na to gotowy.

Ważne jest jednak, żeby patrzeć w przyszłość, a nie skupiać się tylko na tu i teraz. Podniesienie podatków to konieczność nie dlatego, że inwestujemy, tylko dlatego, że koszty zarządzania miastem tak bardzo wzrosły. Trzeba zdawać sobie sprawę, że inwestycje uzdrowiskowe i nie tylko, realizowane są przy ogromnym wsparciu środków zewnętrznych. Stosunkowo niewielki wkład Gminy przynosi ogromne pieniądze, które budują przyszłość naszego miasta. Kryzys minie, a nasze miasto będzie na to gotowe.

Dziękuję za rozmowę.

tom


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5