"Przyjazna Energia-22" - Terytorialsi gOTowi do wsparcia w czasie kryzysu!

2022-11-23 13:00:33(ost. akt: 2022-11-23 13:04:23)

Autor zdjęcia: Materiały 4W-MBOT

Żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej 22 listopada zrealizowali pierwsze ćwiczenie w ramach operacji "Przyjazna Energia-22". Celem ćwiczenia jest gotowość do zasilania obiektów w energię elektryczną w przypadku przerw lub braku w dostawach prądu.
— Jednym z kluczowych zadań WOT jest wsparcie lokalnych społeczności. Zgodnie z zapisami Ustawy o obronie Ojczyzny WOT została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej — podkreśla Zastępca Dowódcy 4W-MBOT ppłk Łukasz Buczkowski.

We współpracy z Energa Operator Terytorialsi z 4W-MBOT zasilili Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim w energię elektryczną przy pomocy Kontenerowej Elektrowni Polowej (KEP-900), tym samym umożliwiając jego dalsze funkcjonowanie, w przypadku awarii sieci energetycznej, bądź przerw w dostawie prądu.

KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo elektrycznych, które mogą funkcjonować również osobno, a operatorzy muszą ukończyć specjalistyczne kursy.
 
W ćwiczeniu wzięli udział również wicestarosta powiatu lidzbarskiego Jarosław Kogut, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski oraz przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialni za realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w regionie.

"Przyjazna Energia-22" to doskonała okazja nie tylko do sprawdzenia praktycznej realizacji zadań przez żołnierzy 4W-MBOT, ale także możliwość wymiany doświadczeń i wykorzystania wiedzy specjalistów z zakresu energetyki.

Do końca miesiąca przeprowadzenie ćwiczeń zostało zaplanowane jeszcze w kilku innych lokalizacjach w województwie Warmińsko - Mazurskim.
Oficer Prasowy 4W-MBOT por. Paulina Kacprzycka


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5