Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna w Powiecie Lidzbarskim

2022-11-03 19:39:32(ost. akt: 2022-11-16 09:51:27)   Artykuł sponsorowany
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w:

• Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od poniedziałku do piątku, pokój nr 307 w godz. 9.00 – 13.00,
• Filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 12.30,

Termin wizyty w Punktach  w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie należy ustalić pod numerem telefonu: 89 767 79 00 w godz. 8.00 – 14.00 lub za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/warmi%C5%84sko-mazurskie/lidzbarski.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, email).

W punkcie  w Lidzbarku Warmińskim nieodpłatną pomoc prawną udzielają adwokaci i radcowie prawni. Ponadto uprawniony radca prawny prowadzi mediacje.

Punkt w Ornecie prowadzi Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz prowadzone są mediacje.

Ponadto została sporządzona lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, która jest dostępna na stronie internetowej Powiatu Lidzbarskiego oraz na tablicach ogłoszeń przy punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5