86 mln złotych na rozwój Lidzbarka Warmińskiego

2022-09-29 07:53:04(ost. akt: 2022-09-29 08:22:24)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: um

Lidzbark Warmiński od lat znany jest ze skuteczności w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych oraz dużej liczby realizowanych inwestycji. Pomimo zawirowań gospodarczych związanych z pandemią i wojną w Ukrainie nasze miasto nadal prężnie się rozwija czego dowodem jest 14 zadań inwestycyjnych, które są obecnie realizowane lub rozpoczną się w najbliższym czasie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Dzięki wsparciu uzyskanemu z Polskiego Ładu obecnie realizowana jest „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej z modernizacją SUW (Stacji Uzdatniania Wody), o wartości blisko 10 mln złotych, z czego ponad 9 mln to pozyskane dofinansowanie. Z udziałem wspomnianych środków wkrótce rozpoczną się kolejne inwestycje: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulic miejskich: Grabowskiego, Kolejowej i Kanałowej w formule ZiW” (wartość 4,9 mln zł, dofinansowanie 4,7 mln zł), ”Budowa infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Astronomów – ZiW” (wartość 10,5 mln zł, dofinansowanie 9,9 mln zł), „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej - ZiW” (wartość 2,1 mln zł, dofinansowanie 2 mln zł).

Ciekawym, zgodnym z prozdrowotną polityką miasta inwestycją będzie „Przebudowa budynku po byłej kotłowni oraz terenu przylegającego na potrzeby centrum rehabilitacji i aktywności sportowej przy ul. Leśnej” (wartość 5 mln zł, dofinansowanie 4,9 mln zł), gdzie będzie można trenować sporty walki, łucznictwo czy wspinaczkę. Tu będą znajdowały się również gabinety rehabilitacyjne i diagnostyczne.

W ramach kolejnej edycji Polskiego Ładu zgłoszona została „Budowa nowej drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Olsztyńskiej” (wartość 16 mln zł, dofinansowanie 15,7 mln zł) – wyniki konkursu wkrótce zostaną opublikowane.

Innym źródłem wsparcia finansowego jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z którego miasto pozyskało środki na realizację dwóch inwestycji, zaś kolejne dwie są na etapie rozstrzygania konkursu. Zaawansowane prace widać przy „Przebudowie ulicy Spółdzielców wraz z przebudową infrastruktury technicznej” (wartość 2,2 mln zł, dofinansowanie 0,6 mln zł), a na wiosnę mają ruszyć prace przy „Budowie nowej drogi łączącej ulicę Dąbrowskiego z ulicą Kolejową wraz z przebudową infrastruktury technicznej” (wartość 1,1 mln zł, dofinansowanie 0,6 mln zł). Wcześniej wspomniane inwestycje, na które miasto stara się pozyskać środki z RFRD, to „Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Mazurskiej”, oraz „Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Warmińskiej”, która pozwoli uzbroić i przygotować do sprzedaży kompleks 20 działek pod zabudowę jednorodzinną. Kolejnym źródłem pozyskiwanych środków jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który wspiera ”Budowę pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim” (wartość 16,5 mln zł, dofinansowanie 11,1 mln zł). To drugi etap budowy uzdrowiska obejmujący infrastrukturę uzdrowiskową nad „żabim stawem”, uzbrojenie terenów inwestycyjnych i powstanie toru wysiłkowego do jazdy rowerem. Inwestycją również finansowaną z EFRR będącą kontynuacją wcześniejszych działań to ”Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim etap II” (wartość 3,6 mln zł, dofinansowanie 3 mln zł), dzięki której nasze bulwary rozrosną się jeszcze bardziej, obejmując tereny osiedla Zydląg i ul. Gdańską.

Wiosną przyszłego roku mają zakończyć się prace w ramach projektu „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego” (wartość 1 mln zł, dofinansowanie 0,9 mln zł), którego zakres obejmuje m.in. renowację zabytkowych pomników.

Rosnącą popularnością cieszy się utworzona w ubiegłym roku komunikacja miejska, która oparta jest głównie na zeroemisyjnych autobusach elektrycznych. Naszym celem jest tabor złożony wyłącznie z pojazdów elektrycznych, dlatego miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu kolejnych dwóch autobusów w ramach projektu „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński - etap II”.

Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków z wszelkich dostępnych źródeł suma prowadzonych i zaplanowanych na przyszły rok inwestycji może osiągnąć kwotę ponad 86 mln złotych, z których zdecydowana większość - ponad 72 mln zł to pozyskane dofinansowanie.

Poza dużymi inwestycjami, siłami robót publicznych w 2022 roku wykonano ponad 30 drobnych prac na terenie miasta. Wśród nich znalazły się m.in. wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Astronomów, montaż znaków przystankowych, montaż barierek na parkingu przy ul. Nowej oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, montaż stojaków rowerowych, wykonanie parkingu przy ul. Wieniawskiego i przy ul. Olsztyńskiej (garaże), remont parkingu przy ul. Kopernika oraz wiele innych bieżących napraw i modernizacji.
Pomimo ciężkiej sytuacji geopolitycznej, Lidzbark Warmiński nie wstrzymał swojego rozwoju i skutecznie osiąga założone cele inwestycyjne.

um2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5