Zdobądź nowy zawód, który stanie się Twoją pasją

2022-08-24 12:15:40(ost. akt: 2022-08-25 08:15:26)   Artykuł sponsorowany
Nieustannym warunkiem rozwoju człowieka jest kształcenie się, to wiemy od zawsze. Osoba, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, zyskać nowe umiejętności na przeciw wychodzą szkoły policealne ze swoją bogatą ofertą kształcenia, takie jak Niepubliczna Szkoła Policealna w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Mazurskiej 2.
W swojej ofercie kształcenia placówka ma kierunki, które cieszą się największym powodzeniem na uczelniach wyższych, ale... nie brakuje tam także takich, których próżno szukać na dobrych uniwersytetach. Uczniem szkoły policealnej może zostać niemal każdy spełniający proste warunki formalne. Nauka trwa od półtora roku (trzy semestry w przypadku zdobywania kwalifikacji opiekuna medycznego) do dwóch i pół roku (pięć semestrów w przypadku technika farmacji).

Niepubliczna Szkoła Policealna mieszcząca się w zabytkowym budynku przy ulicy Mazurskiej 2 w Lidzbarku Warmińskim w swojej ofercie kształcenia ma kierunki przyszłościowe i dopasowane do sytuacji gospodarczej regionu. Obecnie w liceum dla dorosłych trwa nabór na cztery kierunki, niemal specjalistyczne, które pozwalają zdobyć nowy zawód, a co za tym idzie, także pracę.

Pierwszym i z najdłuższym trybem kształcenia jest kierunek technik farmaceutyczny, który zajmuje się obsługą pacjentów w aptekach i punktach aptecznych. Dodatkowo dzięki zdobytej wiedzy z zakresu produkcji, analizy oraz kontroli leków może pracować przy produkcji leków, a także w hurtowniach farmaceutycznych. Warto kształcić się w tym zawodzie, ponieważ technik farmaceutyczny ma szerokie perspektywy zatrudnienia zarówno w branży farmaceutycznej, jak i w przemyśle zielarskim i chemicznym.

Kolejnym jakże potrzebnym kierunkiem jest opiekun medyczny. Profesją opiekuna medycznego warto zainteresować się choćby z tego względu, że daje szerokie możliwości zatrudnienia, szczególnie, że Lidzbark Warmiński aspiruje do miasta uzdrowiskowego i powstanie w nim ośrodek przyrodoleczniczy.

Po zdobyciu niezbędnego wykształcenia można pracować w różnego rodzaju placówkach medycznych, takich jak: szpitale, hospicja, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne a także domy pomocy społecznej, fundacje wspierające chorych i potrzebujących oraz w prywatnych klinikach. Wykwalifikowany opiekun medyczny może też świadczyć swoje usługi w ramach indywidualnej opieki nad pacjentem, w jego domu.

Terapeuta zajęciowy to kolejny ciekawy i dostępny kierunek. Absolwent terapii zajęciowej może podjąć pracę w całodobowych domach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, hospicjach, klubach seniora, oddziałach szpitalnych takich jak: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, pulmonologicznych; organizacjach pozarządowych na rzecz osób wykluczonych społecznie (np. bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych itp.), ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych, środowiskowych domach pomocy społecznej i temu podobnych...możliwości jak widać, jest bardzo dużo.

Podobnie jest z coraz bardziej popularny i poszukiwanym zawodem technika masażysty. Niestety rozwój cywilizacyjny i technologiczny sprawie, że coraz częściej "ręce, które leczą" będą nam potrzebne i upragnione.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę między innymi w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej. Kształcąc się poznają między innymi anatomię człowieka, podstawy fizjoterapii, wykonywania masażu relaksacyjnego, medycznego i sportowego.


Więcej informacji TUTAJ

Niepubliczna Szkoła Policealna
ul. Mazurska 2, Lidzbark Warmiński
tel. 880-236-826


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5