Gmina Miejska Lidzbark Warmiński realizuje trzy programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

2022-06-15 08:22:57(ost. akt: 2022-06-15 08:26:47)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: Unsplash

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które ma na celu czasowe odciążenie od obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad tymi osobami.
I. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowania 99.552,00 zł

Okres realizacji: od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022 roku

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które ma na celu czasowe odciążenie od obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad tymi osobami.
Zadania realizowane w ramach programu są dwa: pierwsze to wspieranie pobytu dziennego, drugie pobytu całodobowego.

W ramach pobytu dziennego opiekunowie będą odciążani w obowiązkach wynikających ze sprawowanej opieki w celu załatwienia swoich spraw i odpoczynku. Wsparcie realizowane w warunkach domowych, we własnym środowisku.

W ramach pobytu całodobowego osoba zależna może być umieszczona w placówce sprawującej taką opiekę, maksymalnie na 14 dni.

II. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”. Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowani 218.382,00 zł

Okres realizacji: od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022 roku

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności.

Zadania realizowane w ramach programu: Wsparcie polega na asystowaniu przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Asysta przy wyjściu i powrocie na zakupy, na spacer, do urzędów, miejsca kultu religijnego, placówki kultury itp.

III. ,,Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022 r. Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Całkowita wartość dofinansowania: 101.849,69 zł

Okres realizacji: od 1 maja 2022 do 31 grudnia 2022 roku

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”.

Zadania realizowane w ramach programu:
Moduł I - wsparcie polega m. in. na wspólnym spędzaniu czasu z Seniorami, rozmowach, spacerach, pomocy w umawianiu na wizyty lekarskie, pomocy w zakupach, dostarczaniu produktów żywnościowych, środków higieny osobistej, lekarstw itp.

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się Seniora poprzez infolinię na numer 22 505 11 11 lub bezpośrednio do MOPS pod numerem 89 7678044 lub 45. Następnie w rozmowie telefonicznej pracownik MOPS ustala z Seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Moduł II - ,,opieka na odległość” ma na celu wsparcie Seniorów w miejscu ich zamieszkania, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić i wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Szczegółowe informacje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

Kontakt telefoniczny: 89 767 80 44 i 45
2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5