Pierwszy Gminny Dzień Strażaka w Stryjkowie [zdjęcia]

2022-05-19 17:32:45(ost. akt: 2022-05-19 17:46:06)

Autor zdjęcia: materiały UG

W sobotę 14 maja br. druhowie OSP z gminy Lidzbark Warmiński obchodzili po raz pierwszy Gminny Dzień Strażaka. To był również historyczny moment dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryjkowie, bowiem jednostka otrzymała długo wyczekiwany samochód strażacki.

Na terenie gminy Lidzbark Warmiński prężnie działają trzy jednostki operacyjno - techniczne przy Ochotniczych Straży Pożarnych w Stryjkowie, Runowie i Rogóżu. Łącznie zrzeszają ponad 60 członków z czego 48 jest czynnymi strażakami, natomiast pozostali są członkami wspierającymi i honorowymi.

W gminnym oddziale druhowie mają do swojej dyspozycji cztery samochody pożarnicze, z czego trzy to średnie samochody ratowniczo - gaśnicze i jeden samochód operacyjny.

Obchody Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca w Kochanówce w intencji strażaków ochotników i ich rodzin, którą celebrował proboszcz ks. Janusz Oleszkiewicz.

Po mszy świętej liczna rzesza druhów, druhen i młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z trzech jednostek działających na terenie gminy Lidzbark Warmiński zgromadziła się na uroczystym apelu w Stryjkowie.

Uroczystość uświetnili obecnością m.in.: Wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Miron Sycz, Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Mierzejewski, Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Rafał Szymukowicz, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Przemysław Polechoński, przedstawiciel 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego mjr Michał Oleksy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wichrowo Waldemar Ostrowski, Radny Powiatowy Jerzy Kielak, Przewodniczący Rady Gminy Marek Werbicki wraz z radnymi oraz przedstawiciele szkół z terenu gminy.

Kulminacyjnym momentem było przekazanie i poświęcenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes Benz z napędem 4x4, który został kupiony w 2020 roku przez gminę Lidzbark Warmiński za 136,5 tysięcy złotych i do tej pory służył jednostce OSP Runowie.

Obchody Gminnego Dnia Strażaka były znakomitą okazją do podziękowań składanych na ręce druhów za ich społeczną i pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców. Wręczone zostały również różnego stopnia medale i odznaczenia szerokiemu gronu ochotników.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie odznaczyło: Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - dh Marka Ślesickiego, natomiast Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Jacka Mroczkowskiego.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim zdecydowało o przyznaniu odznaki „Strażak Wzorowy” dla druhów: Zbigniewa Talara, Krzysztofa Ślesickiego, Piotra Gorajczyka, Marka Hajduka, Mateusza Miściura, Tomasza Kowala i Adama Wojciula.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim przyznało odznakę „Za Wysługę Lat”: za 45 lat służby- dh Józefowi Dondzik; za 40 lat służby - dh Wiesławowi Misiewiczowi, dh Markowi Ślesickiemu i dh Krzysztofowi Mieczkowskiemu; za 30 lat służby: dh Jackowi Mroczkowskiemu, dh Ireneuszowi Wiśniewskiemu i dh Wojciechowi Winnik; za 20 lat służby- dh Elżbiecie Bańce, dh Markowi Piaścińskiemu i dh Janinie Kurzewińskiej; za 10 lat służby - dh Dominice Bielewicz, dh Michałowi Rutkowskiemu, dh Mariuszowi Łaniucha, dh Dawidowi Kapusta, dh Kamilowi Janukowicz, dh Damianowi Kardymowicz, dh Patrykowi Fijałkowskiemu, dh Adamowi Żydonik i dh Piotrowi Gorajczyk.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis podziękował wszystkim, którzy wspierają gminne jednostki OSP z terenu gminy, dzięki czemu służba strażaków ochotników staje się łatwiejsza. Złożył również wyrazy uznania i szacunku wszystkim strażakom ochotnikom, którzy każdego dnia z ofiarnością
i pełnym profesjonalizmem czuwają nad bezpieczeństwem lokalnej społeczności.

Organizatorami pierwszego Gminnego Dnia Strażaka byli Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lidzbarku Warmińskim oraz Gmina Lidzbark Warmiński.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5