Podziękowanie Wójta Gminy Lidzbark Warmiński za okazaną pomoc Ukraińcom

2022-05-19 13:49:13(ost. akt: 2022-05-19 13:54:51)   Artykuł sponsorowany
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis

Autor zdjęcia: materiały UG

W imieniu własnym jak i około 150 osób z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński, pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy swoim udziałem w naszej gminie pomogli stworzyć bezpieczny dom osobom uciekającym przed wojną.

Wkład jaki jest wnoszony w postaci ciężkiej pracy, zaangażowania, pomocy finansowej, rzeczowej, wsparcia duchowego - zasługuje na szczególne podziękowanie, gdyż to te działania i indywidualne podejście do nowej i trudnej dla wszystkich sytuacji sprawiają, że w sposób bezkonfliktowy radzimy sobie w jej rozwiązaniu.

Gorąco pragnę podziękować:
- Panu Janowi Harhaj – Staroście Powiatu Lidzbarskiego za pomoc w
uzyskaniu wsparcia z partnerskiego powiatu Emsland z Republiki
Federalnej Niemiec,
- Panu Jackowi Wiśniowskiemu - Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego za
udostępnienie otrzymanych darów dla osób z Ukrainy zamieszkałych na
terenie Gminy Wiejskiej,
- Panu Januszowi Gawinowi - Prezydentowi Lions Club Lidzbark Warmiński - za
przekazanie darów w postaci zestawu sprzętów AGD,
- Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za skuteczność ich
działań w organizacji pobytu osób z Ukrainy, niezawodność i gotowość do
podejmowania wyzwań,
- Pracownikom Urzędu Gminy m.in. za koordynację działań, sprawną pracę
administracyjną i obsługę obywateli Ukrainy oraz za zaangażowanie w
pracach organizacyjnych w zakresie dystrybucji darów, transportu osób do
wskazanych miejsc, organizację nauki dzieciom, a także osobie, która
zatrudniona jako tłumacz, z oddaniem i poświęceniem angażuje się w
rozwiązywanie innych problemów osób z Ukrainy,
- Mieszkańcom gminy – za organizowanie akcji pomocowych i przekazywanie
darów w formie leków, żywności, sprzętów AGD,
- Właścicielom kwater prywatnych – za stworzenie dobrych warunków
zakwaterowania i wyżywienia oraz przyjaznej atmosfery domowej,
- Wolontariuszom, którzy wspierają w koordynacji, integracji,
organizacji czasu, załatwianiu różnych spraw osób z Ukrainy,
- Medycznemu Centrum Joannitów - za stały kontakt i pomoc medyczną,
- Psychologowi – za świadczenie profesjonalnego, niezbędnego wsparcia
osobom w kryzysie,
- Pozostałym osobom/ podmiotom/instytucjom niewymienionym, które są
zaangażowane w powyższe działania na rzecz osób z Ukrainy.

W związku z nadal trwającymi działaniami wojennymi i koniecznością
potrzeby dalszego wspierania, wierzę, że nie zabraknie nam sił, empatii,
sprawczości i kreatywności w dalszej współpracy, która mam nadzieję,
zaowocuje samodzielnością i niezależnością osób z Ukrainy, a nas jeszcze
bardziej zjednoczy i wzmocni.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
Fabian Andrukajtis

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5