WSTĄP DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!

2022-05-11 11:35:44(ost. akt: 2022-05-11 14:22:01)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: materiały ZK

Zakład Karny w Barczewie rozpoczął postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do Służby Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony w Zakładzie Karnym w Barczewie.
Informujemy o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do Służby Więziennej na stanowisko
STRAŻNIKA działu ochrony w Zakładzie Karnym w Barczewie

OFERUJEMY:
- stałą pracę,
- pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, wynagrodzenie brutto 4 327 zł (3 591 zł netto) (osoby do 26 roku życia – 3 938 zł netto)
- możliwość rozwoju zawodowego,
- awanse związane z podwyższaniem uposażenia.

Oprócz miesięcznych uposażeń dodatkowo oferujemy:
- wypłatę raz w roku dopłaty do wczasów dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,
- wypłatę raz w roku dopłaty do przejazdu środkami transportu publicznego dla funkcjonariusza i jego członków rodziny,
- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby,
- wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej,
- wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie,
- nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe,
- dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej zasiłek na zagospodarowanie,
- dla funkcjonariuszy w służbie stałej comiesięczny równoważnik z tytułu braku mieszkania lub uzyskanie pomocy finansowej na zakup mieszkania.

Wymagane dokumenty (informacje na stronie SW zakładka REKRUTACJA, link: https://sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-barczewie-nabor-nr-42022) należy przesyłać do dnia 20 maja 2022 r.: za pośrednictwem poczty do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie (liczy się data wpływu), na adres:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
Aleja Józefa Piłsudskiego 3,
10-575 Olsztyn
z dopiskiem: „Nabór Nr 5/2022”

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSYŁANIA/SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO:
Zakład Karny w Barczewie
ul. Klasztorna 7
11 – 010 Barczewo

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można kierować: na adres e-mail: nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl lub pod nr telefonu: 89 524 87 50 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00)
2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5