Wyróżnienie Marszałka Województwa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim

2022-02-11 11:23:04(ost. akt: 2022-02-11 11:34:55)

Autor zdjęcia: Materiały PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim znalazł się w gronie trzech nagrodzonych urzędów z województwa warmińsko-mazurskiego. Otrzymał wyróżnienie drugiego stopnia za „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2021 roku”.
Corocznie 27 stycznia obchodzony jest w Polsce Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto upamiętnia podpisanie w dniu 27 stycznia 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego „Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”.

Z tej okazji w dniu 31 stycznia 2022 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM w Olsztynie odbyły się obchody „Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia" na szczeblu wojewódzkim.  

Jak co roku w tym wydarzeniu  udział wzięło wielu znakomitych gości – byli wśród nich m.in. przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, władze województwa, samorządowcy oraz pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie i powiatowych urzędów pracy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas obchodów wręczono m.in. odznaczenia państwowe pracownikom publicznych służb zatrudnienia, którzy zostali uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę.

Ponadto w trakcie obchodów wręczono także indywidualne nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się także pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim Pani Marlena Szukszta oraz Pani Magdalena Rynkiewicz.

Święto było także okazją do nagrodzenia wyróżniających się Powiatowych Urzędów Pracy. W zaszczytnym gronie trzech nagrodzonych Urzędów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim, który otrzymał wyróżnienie drugiego stopnia za „Szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2021 roku”.

- To dla nas ogromny sukces, jednak nie udałoby się go osiągnąć gdyby nie zaangażowanie wszystkich pracowników Urzędu oraz bardzo dobra współpraca z samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorcami, którzy tworzą miejsca pracy – mówi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim Sylwia Bęś.

W 2021 roku na aktywizację zawodową osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim przeznaczył kwotę 7 144 650,92 zł, w ramach której zaktywizowano 847 osób bezrobotnych.

Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się prace interwencyjne dzięki, którym powstało 185 miejsc pracy oraz staże w liczbie 138. Pomimo pandemii osoby bezrobotne chętnie korzystały z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych, których Urząd w 2021 roku udzielił 59 osobom.

Ponadto udało się podnieść kwalifikacje zawodowe 156 pracownikom zatrudnionym w lokalnych firmach w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które Urząd wydatkował w wysokości 247 783,98 zł.

Poza środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację osób bezrobotnych Urząd w 2021 roku wydatkował kwotę 3 074 069,35 zł w ramach tarczy antykryzysowej na działania łagodzące skutki pandemii COVID-19, z której skorzystało 598 firm.2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5