"Biała wstążka" w powiecie lidzbarskim

2021-11-26 08:09:54 (ost. akt: 2021-11-26 08:13:28)
Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie trwa kampania „Biała Wstążka” mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Prowadzona jest w ponad 55 krajach i ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Powiat lidzbarski włączył się również w działania kampanii.
W Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Ornecie na ul. Dworcowej 4 utworzono dyżury specjalistów zajmujących się problemami przemocy wobec kobiet. W dyżurach biorą udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie oraz policjanci dzielnicowi, którzy na co dzień zajmują się tą tematyką. Podczas dyżurów można dowiedzieć się jakie są rodzaje przemocy, jak uchronić się przed przemocą, gdzie szukać pomocy, jakie są możliwości prawne, jakie instytucje zajmują się pomocą oraz jak wygląda procedura niebieskiej karty.

Terminarz dyżurów:

30 listopada 2021 w godz. 15:00-17:00
07 grudnia 2021 w godz. 15:00:17:00

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. Kampania Biała Wstążka skierowana jest do mężczyzn. Ideą kampanii jest zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet i promowanie wzorca mężczyzny, który nie krzywdzi, a chroni. Dlatego jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej!

KPP/ok

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5