Budynek Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński już w całości należy do gminy wiejskiej

2021-10-14 08:58:44(ost. akt: 2021-10-15 09:57:45)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: UG

Budynek administracyjny przy ulicy Krasickiego 1, w którym ma swoją siedzibę Urząd Gminy, stał się w całości własnością gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński.
Od ponad kilkudziesięciu lat budynek Urzędu należał do trzech jednostek samorządu terytorialnego: powiatu, gminy wiejskiej i miejskiej Lidzbark Warmiński. Z racji konieczności przeprowadzenia w budynku remontu mającego na celu usprawnienie i podniesienie standardu pracy oraz polepszenie obsługi interesantów, sukcesywnie podejmowałem działania, które przyniosły zamierzony efekt w postaci wykupienia wszystkich udziałów.

Pierwsze kroki dotyczące wykupienia udziałów od Starostwa Powiatowego podjąłem w 2017 roku. Nabyliśmy wtedy pokój nr 14 na parterze budynku. Sukcesywnie, w miarę potrzeb administracyjnych Urzędu, nabywaliśmy kolejne pomieszczenia biurowe. W 2019 roku wykupiliśmy od Starostwa Powiatowego cztery pomieszczenia, gdzie swoją siedzibę miał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku ze zmianami organizacyjnymi rozpoczęliśmy remonty pomieszczeń biurowych i korytarzy gminnych. Dodatkowo przeprowadziliśmy remont garaży na placu przy Urzędzie.

W 2020 roku po owocnych negocjacjach wykupiliśmy następne pokoje należące do powiatu tzn. całe drugie piętro oraz pomieszczenia gminy miejskiej znajdujące się na parterze przy wejściu do budynku. W związku z tym rozpoczęliśmy kolejny etap prac remontowych wykupionych pokoi. Część odnowionych pomieszczeń wynajęliśmy, w zamian za opłaty stanowiące dochód własny gminy. Podjęliśmy również działania w kierunku zwiększenia dostępności rolników do Zespołu Doradców Rolniczych poprzez przeniesienie go z II piętra budynku na parter.

W 2021 r. tylko jedno pomieszczenie w budynku Urzędu Gminy nie należało do nas. Dzięki pomyślnej współpracy z samorządem miejskim wykupiliśmy ostatni pokój. W środę 22 września br. podpisałem w tej sprawie akt notarialny. Obecnie budynek w całości należy do gminy Lidzbark Warmiński, z czego bardzo się cieszę. Za sprawą owocnej współpracy ze Starostą Lidzbarskim jak Burmistrzem Miasta udało się osiągnąć cel, dzięki któremu poprawiły się warunki pracy urzędników, jak również komfort przyjmowanych petentów.

Wyremontowane prawe skrzydło na parterze służy obsłudze interesantów przyjmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwsze i drugie piętro w całości przeznaczone jest na potrzeby Urzędu Gminy. Na pierwszym piętrze znajdują się referaty:
- Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych,
- Ochrony Środowiska i Nieruchomości,
- Gospodarki Komunalnej i Budownictwa,
- Drogownictwa,
- Organizacyjny.

Całe drugie piętro zajmuje Referat Finansowy i podatki. Wszystkie remonty prowadzone były z własnych środków, systemem gospodarczym.

Tym samym składam serdeczne podziękowania Panu Janowi Harhajowi Staroście Lidzbarskiemu, oraz Panu Jackowi Wiśniowskiemu Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego za przychylność, która umożliwiła skuteczne nabycie udziałów budynku Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
Fabian Andrukajtis
2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5