Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim zaangażował się w akcję pn. „Lokalni są fajni”.

2021-09-23 07:49:06 (ost. akt: 2021-09-23 08:14:53)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: PUP

Pandemia Covid-19 ma negatywny wpływ na kondycje ekonomiczną firm. W wyniku pandemii wiele firm musiało z dnia na dzień zamknąć lub ograniczyć swoją aktywność. Znacznie spadły ich dochody, pojawiła się niepewność co do przyszłości. Przedsiębiorcy muszą na „nowo” zaczynać budować relacje z klientami. Aby konsumenci świadomie wybierali lokalne produkty i usługi ważna jest edukacja oraz promocja.
Akcja „Lokalni są fajni” ma wymiar ogólnopolski. W powiecie lidzbarskim zainicjowali ją miejscowi przedsiębiorcy, którzy zaprojektowali, wydrukowali i rozpowszechnili na terenie całego powiatu plakaty promujące ww. inicjatywę. PUP wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom zaangażował się w to przedsięwzięcie w celu udzielenia wsparcia lokalnym przedsiębiorcom poprzez umieszczanie na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej urzędu pracy postów, które opisują zakres działalności poszczególnych firm działających w naszym najbliższym otoczeniu.

„Najważniejsze jest to, aby właśnie teraz, w trudnym dla przedsiębiorców czasie, pokazać naszą lokalną solidarność. Chcemy wesprzeć lokalne firmy, stąd też nasze zaangażowanie w akcję „Lokalni są fajni” – powiedziała Sylwia Bęś p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim.

Akcja ma przyczynić się do rozwoju naszego regionu oraz podkreślać dobre relacje z przedsiębiorcami działającymi na terenie powiatu lidzbarskiego. Jeszcze lepsza współpraca pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a pracodawcami to priorytet Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Dialog z przedsiębiorcami rzecz wsparcia lokalnej społeczności wzmacniają wizyty studyjne w siedzibach firm. Celem takich wizyt jest uświadomienie społeczności, że korzystanie z usług i produktów lokalnych przedsiębiorców przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i tym samym rozwoju lokalnej społeczności. W trakcie wizyt pracownicy PUP promują formy wsparcia jakimi dysponuje urząd tj. prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz staże. Podczas spotkań pracownicy przeprowadzają badania ankietowe mające na celu uzyskanie informacji o kondycji gospodarczo - ekonomicznej przedsiębiorstw, planach zatrudnieniowych oraz o potrzebach szkoleniowych. W niektórych firmach realizowane są wizyty studyjne, w których uczestniczą także osoby bezrobotne. Podczas wizyt studyjnych osoby bezrobotne mają okazję poznać specyfikę pracy w danej firmie na poszczególnych stanowiskach pracy. W trakcie wizyt przedstawiciele firm okazują osobom poszukującym zatrudnienia możliwe ścieżki kariery w danej firmie na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznają ich ze specyfiką pracy oraz możliwościami podnoszenia kwalifikacji w danym zawodzie. Osoby poszukujące zatrudnienia, dzięki realizacji wizyt studyjnych, mogą z bliska zobaczyć na czym polega praca na poszczególnych stanowiskach w firmach, które odwiedziły.
Akcja „Lokalni są fajni” będzie realizowana cyklicznie przez kilka miesięcy!!!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu lidzbarskiego do zapoznania się z informacją na temat przedsiębiorców, których odwiedzili pracownicy PUP w Lidzbarku Warmińskim w ramach niniejszej akcji poprzez odwiedzenie portalu społecznościowego Facebook Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim lub strony internetowej Urzędu: https://lidzbarkwarminski.praca.gov.pl/ (zakładka: „Lokalni są fajni).

Pracodawco powiatu lidzbarskiego!!!!!!!!!!! Jeżeli chcesz żebyśmy odwiedzili również Twoją Firmę napisz lub zadzwoń do nas:
m.rynkiewicz@puplidzbark.pl tel. 89 524 98 51
j.kielak@puplidzbark.pl tel. 89 524 98 30

lub wypełnij zgłoszenie on-line

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim zaangażował się w akcję pn. „Lokalni są fajni”.
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5