Dożynki Powiatu Lidzbarskiego już w sobotę w Bażynach

2021-09-14 10:13:56 (ost. akt: 2021-09-15 09:12:26)
Dożynki Powiatu Lidzbarskiego odbędą się w najbliższą sobotę

Dożynki Powiatu Lidzbarskiego odbędą się w najbliższą sobotę

Autor zdjęcia: Ewa Lubińska

W tym roku dożynki powiatowe odbędą się w Bażynach, w gminie Orneta. Zaplanowano je na sobotę 18 września. Uroczystości rozpocznie msza dziękczynna. Po niej zaplanowano festyn dożynkowy, koncerty i zabawę taneczną. Nie zabraknie straganów i innych atrakcji. To także okazja do docenienia wyróżniających się rolników. Współorganizatorami święta plonów są starosta lidzbarski Jan Harhaj i burmistrz Ornety Ireneusz Popiel.
Msza święta dziękczynna w kościele pw. św. Mikołaja i św. Rocha w Bażynach rozpocznie tegoroczne Dożynki Powiatu Lidzbarskiego. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 13.00.

Na godz. 14.30 zaplanowano barwny dożynkowy korowód, a oficjalne rozpoczęcie święta plonów na godz. 14.45. O godz. 15.30 nastąpi rozstrzygnięcie tradycyjnych konkursów na najładniejsze stoisko i wieniec.

Festyn dożynkowy oraz występy artystyczne rozpoczną się o godz. 15.45.
Gwiazda wieczoru The Ukrainian Folk pojawi się na scenie o godz. 18. 00, a już o 19.30 odbędzie się zabawa taneczna.

Zanim jednak do niej dojdzie, starosta lidzbarski Jan Harhaj podziękuje wyróżniającym się rolnikom z powiatu lidzbarskiego. Dzisiaj ich przybliżamy.

Gmina Lidzbark Warmiński

Damian Domaszczyński prowadzi gospodarstwo od 7 lat w Kraszewie. Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa to 51 ha – z czego uprawiane jest 19 ha kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę, a pozostałe grunty to użytki zielone. Głównym kierunkiem produkcji jest chów i hodowla bydła mlecznego.

Pan Damian posiada 40 krów o wydajności mlecznej około 10 tys. l/szt. Bydła ogółem ma 80 szt. Gospodarstwo uzyskało wsparcie finansowe w ramach działania „Wsparcie młodego rolnika” oraz „Modernizacja gospodarstwa”.

W okresie gospodarowania zakupiono: ciągnik o mocy 160 km, ładowarkę teleskopową, grabiarkę karuzelową, prasoowijarkę oraz wóz paszowy.

Kolejny wyróżniający się rolnik z gminy Lidzbark Warmiński to Wojciech Spirydonow, który prowadzi gospodarstwo od 3 lat w Miłogórzu.

Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa to 53 ha – w tym 12 ha kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę, 11 ha zbóż, 4 ha lucerny, a pozostałe grunty to użytki zielone.

Głównym kierunkiem produkcji jest chów i hodowla bydła mlecznego. Pan Wojciech posiada 47 krów o wydajności mlecznej około 10 tys. l/szt. Bydła ogółem posiada 77 szt.

Gospodarstwo uzyskało wsparcie finansowe w ramach działania „Wsparcie młodego rolnika”. W ostatnich latach gospodarowania zakupiono: prasę rolującą, zgrabiarkę karuzelową, przyczepę transportową, wóz paszowy, owiajrkę samozaładowawczą i agregat uprawowy.

Gmina Orneta

Andrzej Piasecki wraz z żoną Agnieszką od 1996r prowadzą gospodarstwo rolne w systemie zrównoważonego gospodarowania gruntami (PRS-K) w miejscowości Bażyny w gminie Orneta o powierzchni około 120 ha UR.

Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest produkcja roślinna, dominują zboża konsumpcyjne, rzepak ozimy i rośliny strączkowe.

Ze zbóż największą powierzchnie uprawy zajmuje w strukturze zasiewów pszenica ozima średnie plony na przełomie kilku lat są na poziomie 8t/ha, rzepaku i roślin strączkowych plony ponad 4t/ha.

Wiedza technologiczna, nabyte doświadczenie i nowoczesny park maszynowy pozwalają rolnikowi na uzyskanie ww. plonów, mimo dużego zróżnicowania pod względem właściwości fizyko-chemicznych gleby i zasobności w próchnicę.

Ciężka praca i wymierne efekty pozwalają na osiąganie dobrych wyników ekonomicznych w gospodarstwie i jego dalszy rozwój.

W gminie Orneta, w Bażynach swoje gospodarstwo prowadzą także Teresa i Zbigniew Kuć. To gospodarstwo o powierzchni około 70 ha UR.

Głównym kierunkiem jest produkcja mleka wysokiej jakości. Stado podstawowe to około 50 krów mlecznych. Średnia wydajność od sztuki to 8.000 kg mleka sprzedanego.

Produkcja mleka jest prowadzona w oborze więziowej. Wiedza technologiczna nabyte doświadczenie i ciężka praca pozwalają rolnikowi na uzyskanie wysokich plonów zbóż, kiszonki z kukurydzy i sianokiszonki.

W normalnych warunkach atmosferycznych w gospodarstwie państwa Kuć uzyskuje się 3-4 pokosy zielonki i około 70t zielonki kukurydzy z ha.

Gmina Lubomino

Adam Sczechla prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Lubomino. Przejął je po rodzicach. Powierzchnia ogólna gospodarstwa przekracza 80 ha.

W gospodarstwie dominuje produkcja roślinna: zboża, rośliny oleiste, strączkowe. Uprawy prowadzone są zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego i integrowanej ochrony roślin.

W 2020 roku pan Adam w ramach działania PROW 2014-2021 zakupił nowe maszyny, które w dużym stopniu usprawniają proces produkcji w gospodarstwie.

Anna i Wojciech Łosko wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne w Wolnicy. Pan Wojciech przejął je po rodzicach.

Główny kierunek produkcji to chów bydła opasowego. Produkcja roślinna – użytki zielone, mieszanki wieloletnie traw z koniczyną i kukurydza na zielonkę, dostosowana jest do potrzeb żywieniowych bydła.

Powierzchnia całkowita gospodarstwa wynosi 42,18 ha i są to w większości grunty własne. W roku 2021 do użytku zostanie oddana nowa obora, która finansowania jest z pomocą środków unijnych. Zostały też zakupione nowe maszyny do zbioru zielonki.

Gmina Kiwity

Anna i Jerzy Winiarek od 1989 roku prowadzą, wspólnie z synem Danielem i jego rodzinną, rodzinne gospodarstwo rolne w Samolubiu. Powierzchnia gospodarstwa wynosi ok. 100 ha w tym 80 ha własnych i 20 dzierżawionych gruntów.

Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka i hodowli bydła. W bieżącym roku Państwo Winiarek ukończyli budowę nowej obory na 120 stanowisk krów.

W chwili obecnej posiadają 92 krowy dojne i 80 sztuk jałowizny. Rocznie produkują ok. 700 tys. litrów mleka. Gospodarstwo w pełni wyposażone w sprzęt i maszyny rolnicze, produkuje własna paszę dla inwentarza.

Ewa i Zbigniew Tenus od 1993 roku prowadzą, wspólnie z synami Robertem i Patrykiem, gospodarstwo rolne w miejscowości Konity.

Gospodarstwo ma pow. 133 ha w tym 115 ha gruntów własnych. Specjalizuje się w produkcji mleka, obsada to 70 krów mlecznych i 90 sztuk jałowizny.

Rodzina państwa Tenus buduje nową oborę na 110 stanowisk krów. Roczna produkcja mleka wynosi 600 tys. litrów. Gospodarstwo korzysta z dofinansowania ze środków U.E i krajowych na zakup sprzętu i maszyn rolniczych, a także wyposażenia nowej obory.

Starostowie Dożynek Powiatu Lidzbarskiego 2021

Starostowie Dożynek Powiatu Lidzbarskiego 2021 to Ewa Jankowska i Robert Jaczewski, którzy prowadzą gospodarstwo rolne w Bażynach w gminie Orneta o powierzchni około 110 ha UR.

Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest produkcja mleka wysokiej jakości. Stado podstawowe to około 50 krów mlecznych. Średnia wydajność od sztuki to 8.500 kg mleka sprzedanego. Z produkcji roślinnej dominują zboża konsumpcyjne, rzepak ozimy i rośliny strączkowe.

Ze zbóż największą powierzchnie uprawy zajmuje w strukturze zasiewów pszenica ozima średnie plony na przełomie kilku lat są na poziomie 8t/ha, rzepaku i roślin strączkowych plony ponad 4t/ha.

Wiedza technologiczna, nabyte doświadczenie i nowoczesny park maszynowy pozwalają na uzyskanie ww. plonów mimo dużego zróżnicowania pod względem właściwości fizyko-chemicznych gleby i zasobności w próchnicę.

Ciężka praca i wymierne efekty pozwalają na osiąganie dobrych wyników ekonomicznych w gospodarstwie i jego dalszy rozwój.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5