Kolejny niewybuch. Tym razem w Lidzbarku Warmińskim

2021-09-08 08:25:57(ost. akt: 2021-09-08 08:31:01)
Na ten niewybuch trafili pracownicy podczas prac ziemnych na ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim

Na ten niewybuch trafili pracownicy podczas prac ziemnych na ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim

Autor zdjęcia: KPP Lidzbark Warmiński

Wczoraj - 7 września 2021 ok. godz. 7.30 rano na niewybuch natrafili pracownicy wykonujący prace ziemne na ulicy Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim.
Na ulicy Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim trwa budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej.

— Operator koparki natrafił na przedmiot przypominający niewybuch — informuje kom. Bartosz Matuszyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. — Prace zostały przerwane i powiadomiono policję.

Policyjny pirotechnik rozpoznał niewybuch - grant moździerzowy. Przeszukał teren wokół znaleziska oraz przekazał szczegółowe informacje dla patrolu saperskiego.

Odnaleziony niewybuch został zabezpieczony do czasu przyjazdu patrolu saperskiego przez policjantów.

Jeszcze wczoraj został przetransportowany przez saperów na poligon wojskowy celem neutralizacji.

Przypominamy zasady ostrożności w takich przypadkach

Czy wiesz co należy zrobić, gdy znajdziesz niewybuch?

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu.

Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

Chociaż II wojna światowa zakończyła się dziesiątki lat temu, to wciąż w życiu codziennym spotykamy się z jej pozostałościami.

Nadal odnajdujemy przedmioty, które mają znamiona uzbrojenia wojskowego. Niestety ludzka ciekawość okazuje się zgubna, prowadząc nie tylko do nieszczęść, ale i do śmierci.

Niewłaściwe postępowanie z niewypałem czy niewybuchem, które wynika z braku świadomości o niebezpieczeństwie które powoduje oraz brak jakichkolwiek środków ostrożności podczas kontaktu z wojskowym znaleziskiem sprawia, że wojna, która tak naprawdę dobiegła końca, wciąż zbiera ofiary.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić Policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

Powiadamiając funkcjonariuszy istotne jest, aby przekazać im wiedzę na temat:

1. miejsca odnalezienia niewybuchu
2. znalezionego przedmiotu (opisać słownie co widzimy, uwzględniając ilość i wielkość znaleziska)
3. danych personalnych osoby zgłaszającej


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5