Trafili na granat moździerzowy podczas remontu w Ornecie

2021-09-07 09:22:17(ost. akt: 2021-09-07 09:29:56)
Niewybuch znaleziono przy ul. Olsztyńskiej w Ornecie

Niewybuch znaleziono przy ul. Olsztyńskiej w Ornecie

Autor zdjęcia: KPP Lidzbark Warmiński

Wczoraj po południu podczas prac remontowych w jednym z budynków przy ul. ul. Olsztyńskiej w Ornecie natrafiono na granat moździerzowy pochodzący z okresu II wojny światowej.
— Wczoraj to jest 6 września około godziny 15:30 oficer dyżurny lidzbarskiej komendy przyjął zgłoszenie dotyczące odnalezienia niewybuchów w Ornecie na ul. Olsztyńskiej podczas prac remontowych — poinformował kom. Bartosz Matuszyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

Policyjny pirotechnik rozpoznał niewybuch - grant moździerzowy. Przeszukał teren wokół znaleziska oraz przekazał szczegółowe informacje patrolowi saperskiemu.

Odnaleziony niewybuch został zabezpieczony przez policjantów do czasu przyjazdu patrolu saperskiego.

Dzisiaj 7 września granat zostanie przetransportowany na poligon wojskowy celem neutralizacji.

Czy wiesz co należy zrobić, gdy znajdziesz niewybuch?

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu.

Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

Chociaż II wojna światowa zakończyła się dziesiątki lat temu, to wciąż w życiu codziennym spotykamy się z jej pozostałościami.

Nadal odnajdujemy przedmioty, które mają znamiona uzbrojenia wojskowego. Niestety ludzka ciekawość okazuje się zgubna, prowadząc nie tylko do nieszczęść, ale i do śmierci.

Niewłaściwe postępowanie z niewypałem czy niewybuchem, które wynika z braku świadomości o niebezpieczeństwie które powoduje oraz brak jakichkolwiek środków ostrożności podczas kontaktu z wojskowym znaleziskiem sprawia, że wojna, która tak naprawdę dobiegła końca, wciąż zbiera ofiary.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić Policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

Powiadamiając funkcjonariuszy istotne jest, aby przekazać im wiedzę na temat:
1. miejsca odnalezienia niewybuchu
2. znalezionego przedmiotu (opisać słownie co widzimy, uwzględniając ilość i wielkość znaleziska)
3. danych personalnych osoby zgłaszającej
Informacja KPP


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5