Granat moździerzowy wykopany na Orneckiej

2021-05-21 08:25:47 (ost. akt: 2021-05-21 08:33:04)

Autor zdjęcia: kpp

W tym roku znajdowana jest rekordowa liczba niewybuchów. Od początku wiosny, czyli od rozpoczęcia intensywniejszych prac ziemnych, prawie nie ma tygodnia, gdy do naszego powiatu nie muszą przyjeżdżać saperzy. W środę byli w Opinie, ale tego samego dnia pracowali także w Lidzbarku Warmińskim.
W środę, 19 maja około godz. 12:30 oficer dyżurny lidzbarskiej policji przyjął zgłoszenie dotyczące odnalezienia niewybuchu na nowo budowanym osiedlu domków na ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmiński. Operator koparki wykopał przedmiot przypominający pocisk. Przerwał pracę i o znalezisku zawiadomił policję. Policyjny pirotechnik rozpoznał znalezisko jako grant moździerzowy 81 mm pochodzący prawdopodobnie z okresu drugiej wojny światowej. Niewybuch został zabezpieczony, teren wokół przeszukany. Znalezisko zostało zabezpieczone przez policjantów do czasu przyjazdu patrolu minerskiego, który zabrał niewybuch celem neutralizacji na poligonie wojskowym.

Czy wiesz co należy zrobić, gdy znajdziesz niewybuch?

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić Policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

Powiadamiając funkcjonariuszy istotne jest, aby przekazać im wiedzę na temat:
1. miejsca odnalezienia niewybuchu
2. znalezionego przedmiotu (opisać słownie co widzimy, uwzględniając ilość i wielkość znaleziska)
3. danych personalnych osoby zgłaszającej

kpp/ok

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5