Co z Termami Warmińskimi?

2021-04-15 15:13:51(ost. akt: 2021-04-15 15:46:45)
Termy Warmińskie

Termy Warmińskie

Autor zdjęcia: Grzegorz Czykwin

Radni powiatu lidzbarskiego oraz Lidzbarka Warmińskiego podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procedur zmierzających do zbycia nieruchomości, przy ul. Kąpielowej 1 w Lidzbarku Warmińskim.
— Już w momencie kiedy zakładaliśmy powstanie Term Warmińskich planowaliśmy, że wybudujemy je w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W tej sprawie została wówczas powołana komisja przy starostwie powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, która miała do tego doprowadzić — opowiada Jan Harhaj, starosta lidzbarski. — Przede wszystkim samorząd nie jest stworzony do prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, przez cztery lata nie udało się nam pozyskać prywatnego partnera w związku z tym zapadła decyzja o budowie Term Warmińskich przez samorząd. Samorząd powiatu dokonał tego wspólnie z samorządem miejskim.

Następnie były prowadzone dwa postępowania, które doprowadziły do wyłonienia operatora, który Termami Warmińskimi zarządza.

— W związku z zakończeniem trwałości projektu podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do procedury podziału działki, na której usytuowane są Termy Warmińskie, wyodrębniając odwiert od pozostałej części, z uwagi na tworzącą się infrastrukturę uzdrowiskową, zabezpieczając jej działalność — mówi starosta lidzbarski.

Jak twierdzi, Termy Warmińskie, wbrew opinii publicznej, nigdy nie przynosiły strat. — Jeśli chodzi o kredyty, to przecież nie zaciągaliśmy ich jedynie na budowę Term Warmińskich — wyjaśnia Jan Harhaj. — Wykonywaliśmy remonty dróg i innych obiektów — wszelkie inwestycje, jakie wykonywaliśmy na terenie powiatu. Około 11 mln złotych to wkład własny powiatu, a nie wysokość kredytu zaciągniętego na budowę term. Wszelkie kredyty, które zostały zaciągnięte na inwestycje w naszym powiecie są spłacane i nie ma żadnego zagrożenia, że będzie inaczej.

Starosta wspomina również o tym, że operator Term Warmińskich także inwestuje w ten obiekt. — Poczynił szereg inwestycji, które doprowadziły do poprawy funkcjonowania tego obiektu, dostosowano go bardziej do potrzeb gości — opowiada Jan Harhaj.

O tym jakich zmian operator Term Warmińskich dokonał przez te pięć lat, opowiada Elżbieta Lendo, prezes zarządu Term Warmińskich. — Zmieniliśmy wszystko to, co w miarę możliwości było można. Między innymi sposób uzdatniania wody. Wymieniliśmy wszystkie pompy, wykonaliśmy adaptację pomieszczeń, zmianę przeznaczenia niektórych z nich, by w pełni je wykorzystać. W ostatnim roku, kiedy byliśmy w zasadzie cały czas zamknięci
operacyjnie (mimo zamknięcia codziennie przychodzimy do pracy), wykonaliśmy niemal generalny remont z takimi zmianami jak na przykład połączenie basenów.
Zmieniliśmy strefy. W tej chwili będzie tylko podział na strefę wodną, sauny i SPA. Obserwowaliśmy naszych gości przez te pięć lat i zmienialiśmy to, na co goście zwracali uwagę. Wszystkie kratki, bidety, ubikacje zostały wymienione.
Zmieniliśmy kolory na ścianach, meble, wykładziny w pokojach. Zrobiliśmy to, żeby wejść odświeżeni w nowe otwarcie po pandemii.

Zmiany w Termach Warmińskich przystosowały je także do nowej pandemicznej rzeczywistości. — Dostosowaliśmy je do tego, by nasi goście mogli u nas podratować swoje zdrowie po COVID-19. To teraz bardzo ważne — kontynuuje Elżbieta Lendo. — Podzieliliśmy dwupoziomowe pokoje i teraz mamy po dwa oddzielne z odrębnymi wejściami, co pozwoli na zachowanie dystansu i przyjęcie większej liczby gości. Wykonując te wszystkie zmiany, bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo naszych gości, ale też staramy się poprawić atrakcyjność tego miejsca, żeby było jeszcze bardziej rozpoznawalne na mapie turystyki nie tylko regionu, ale całego kraju.

Wynika z tego, że kondycja Term Warmińskich jest dobra. — Jak każdy inny obiekt z biegiem lat dekapitalizuję się. W związku z tym naturalnym jest, że zarząd i rada powiatu lidzbarskiego podjęły kroki w celu uruchomienia procedury związanej z zamiarem zbycia nieruchomości, aby mieć prawne i ekonomiczne przesłanki do podjęcia ostatecznej decyzji o zbyciu Term Warmińskich. Pozyskane środki ze sprzedaży byłyby do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu — podkreśla starosta Jan Harhaj.
lub

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5