Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim na temat ptasiej grypy

2021-04-15 14:46:13 (ost. akt: 2021-04-15 14:50:38)

Autor zdjęcia: Anna Uranowska

W związku z dynamicznie i bardzo gwałtownie rozprzestrzeniającą się na terytorium Polski wysoce zjadliwą grypą ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim zwraca się z apelem o jak najszybsze zgłaszanie przez hodowców do tutejszego inspektoratu weterynarii lub do podmiotów świadczących usługi weterynaryjne informacji o wszelkich nietypowych objawach zaobserwowanych u drobiu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na takie objawy jak:

— zwiększona śmiertelność;
— znaczący spadek pobierania paszy i wody;
— objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

— duszność;
— sinica i wybroczyny;
— biegunka;
— nagły spadek nieśności.

Obecnie krążący wśród drobiu typ wirusa to H5N8. Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 oraz dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi.

Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Ponadto, wszystkim hodowcom utrzymującym drób zaleca się:

— karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
— przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem

— uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
— odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;

— przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
— unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

— zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

— po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
— używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

— osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków powoduje masowe padnięcia zwierząt oraz przyczynia się do ogromnych strat gospodarczych.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5