Fundusze unijne na rzecz szpitala rehabilitacyjnego

2021-02-03 10:39:36 (ost. akt: 2021-02-03 10:52:18)   Artykuł sponsorowany
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim korzystając z funduszy unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: osi priorytetowej 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, poszerzy wachlarz oferowanych usług o rehabilitację neurologiczną.
W ramach zadania pn. „Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim” powstanie obiekt rehabilitacyjny o powierzchni użytkowej 1300 m². W części parterowej budynku - 24 łóżkowy oddział rehabilitacji neurologicznej, na piętrze - dział fizjoterapii dostosowany do potrzeb pacjenta neurologicznego. Zapewni to możliwość szybkiego podjęcia rehabilitacji neurologicznej pacjentowi po udarze mózgu, przyjętego bezpośrednio z oddziału poudarowego.

Utworzenie oddziału rehabilitacji neurologicznej zapewni pacjentowi skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie zdrowotne w zakresie rehabilitacji neurologicznej, zapewni kompleksowość i interdyscyplinarność leczenia pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Wartość projektu 7 947 006,04 zł dofinansowanie ze środków EFRR w wys. 6 280 817,84 zł Rozpoczęcie budowy 01.03.2020r – zakończenie inwestycji do dnia 31.10.2022r.

Publikacja sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5