Powiat Lidzbarski – liczne wyzwania zakończone sukcesami

2020-10-12 12:37:31 (ost. akt: 2020-10-12 12:48:54)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Powiat Lidzbarski

„Staramy się łączyć rozwój z pielęgnowaniem tradycji a zakorzenienie i poczucie wspólnoty sprawiają, że pragniemy zmieniać rzeczywistość na lepsze. Minione lata są czasem wytężonej pracy, która zaowocowała konkretnymi efektami.”- mówi Jan Harhaj - Starosta Lidzbarski.
Inwestycje

Kierunki działań inwestycyjnych powiatu były i są różnorodne. Powiat Lidzbarski był i jest w dalszym ciągu – tym beneficjentem, któremu zależy na szybkim wdrażaniu projektów. Kierunki działań inwestycyjnych były i są różnorodne. Biorąc pod uwagę ograniczone kompetencje samorządu powiatowego aby sprostać oczekiwaniom społecznym Powiat Lidzbarski realizuje ambitne projekty wspierane przez Unię Europejską, samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz gminy Powiatu Lidzbarskiego. Wśród licznie zrealizowanych inwestycji ostatnich lat są:

• Budowa Term Warmińskich (wartość całej inwestycji 108 527 153,40 zł brutto);
• Gruntowne remonty większości dróg powiatowych. Łączna długość wyremontowanych dróg na terenie powiatu lidzbarskiego to 104,421 km, w trakcie realizacji jest kolejne 21,059 km (wartość inwestycji drogowych od 2009 roku
to 62 803 732,84 zł);
• Modernizacja oraz termomodernizacja placówek oświatowych oraz budynków użyteczności publicznej powiatu lidzbarskiego (pięć budynków, wartość inwestycji 5 189 671,80 zł brutto);
• Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych (pięć placówek oświatowych, wartość inwestycji 747 330 zł brutto);
• Budowa rond wraz z infrastrukturą towarzyszącą (trzy ronda, wartość inwestycji 6 679 870 zł brutto);
• Przebudowa poddasza nieużytkowego w budynku bursy na pomieszczenia o funkcji edukacyjnej. Pracownie uzupełnią program nauczania Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim o profilu – technik masażysta i technik usług kosmetycznych (wartość inwestycji 2 869 887,39 zł brutto);
• Budowa siedziby Zarządu Dróg w Lidzbarski Warmińskim (wartość inwestycji 2 507 266,19 zł brutto);
• Budowa przystani kajakowych na rzece Łyna (dwie przystanie kajakowe, wartość projektu po stronie powiatu 258 028,08 zł brutto);
• „Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji
na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OCHK) w Lidzbarku Warmińskim poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną” (wartość inwestycji 2 175 674,50 zł brutto);
• Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński - Orneta (wartość projektu 2 717 361,03 zł brutto).

Powiat Lidzbarski podąża z duchem czasu i stosuje wiele nowoczesnych rozwiązań. Chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu lidzbarskiego, by jak najwięcej spraw mogli załatwić w sposób elektroniczny zrealizowano projekty informatyczne:

• „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego” (Całkowita wartość projektu: 4 133 020,27 zł brutto);
• „e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim” (Całkowita wartość projektu: 940 335,00 zł brutto);
• „Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego” (Całkowita wartość projektu: 541 547,50 zł brutto).
Na powyższe przedsięwzięcia oraz realizację innych zadań mających wpływ na rozwój powiatu pozyskano na przestrzeni ostatnich lat około 300 000 000 zł. Wykorzystane środki finansowe wpływają na wzrost standardu życia i pracy mieszkańców, zwiększają atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną obszaru, wpływają na utrzymanie wartości krajobrazowych, przyrodniczych oraz zaspokajają potrzeby społeczne i kulturowe.

Nagrody i wyróżnienia

Działalność powiatu od lat jest wysoko oceniana przez ekspertów zewnętrznych. Miło nam poinformować, że Powiat Lidzbarski po raz kolejny został doceniony. W rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Wykorzystanie środków funduszy z UE – inwestycje transportowe” zajął 2 miejsce w kategorii powiaty. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych, która odbędzie się 7 października 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

„Tak wysoka pozycja naszego powiatu wśród innych samorządów w rankingu czasopisma „Wspólnota" to potwierdzenie priorytetów naszego samorządu, który od lat nastawiony jest na pozyskiwanie środków zewnętrznych i angażowanie ich na potrzeby mieszkańców naszego powiatu” - mówi Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski.

Oto jedne z najważniejszych nagród zdobytych w ciągu ostatnich lat:

• W październiku 2015 roku Powiat Lidzbarski zajął II miejsce w rankingu podsumowującym wydatki samorządów ze środków unijnych w latach 2004–2014 w kategorii powiaty;
• We wrześniu 2016 roku powiat uplasował się na I miejscu w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2013-2015, również w kategorii powiaty;
• W październiku 2017 roku Powiat Lidzbarski zajął II miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA: podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2014 -2016 w kategorii powiaty;
• W 2017 roku Powiat Lidzbarski wraz z Gminą Kiwity zdobył statuetkę za I miejsce w kategorii "Wykorzystywanie środków unijnych" za inwestycję pod nazwą "Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do drogi wojewódzkiej 513 i siedziby gminy Kiwity";
• W roku 2018 Powiat Lidzbarski został nagrodzony dwukrotnie – w kategorii powiaty, w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2015 – 2017 nasz powiat zajął III miejsce, kategorii powiaty, w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014 – 2017 znalazł się na II miejscu;
• W czerwcu 2019 przyznano dla urzędu Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim Znaku Jakości „Przyjazny Urząd” oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne „Wzorowa Jakość”;
• W ramach jubileuszowego Ogólnopolskiego Plebiscytu pn.” Orły Polskiego Samorządu – 30-lecia Wolności RP” decyzją Rady Programowej Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu Powiat Lidzbarski otrzymał tytuł „Powiatu 30-lecia Wolności RP”;
• W lutym 2020 r. Powiat Lidzbarski został Finalistą konkursu „Innowacyjny Samorząd” zorganizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej w kategorii Powiaty. Tytuł otrzymał za dwa projekty: „e-administracja w Powiecie Lidzbarskim” oraz „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego”.

Służba zdrowia, straże

Powiat Lidzbarski współuczestniczy w dostosowywaniu Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Od 2015 roku Powiat Lidzbarki przekazał szpitalowi środki w wysokości 1 144 850,00 zł dzięki którym możliwe były zakupy inwestycyjne takie jak kamera laparoskopowa, videoduodenoskop, kardiomonitor, respirator, kolonoskop, pompa infuzyjna, wyposażenie oddziału urologicznego (cystoskop, resektor, ureterorenoskop, uretrotom optyczny, tor wizyjny, laser) oraz finansowanie kształcenia średniego personelu medycznego. Ponadto Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim do końca 2021 roku zrealizuje projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim” którego całkowita wartość opiewa na kwotę 2 495 237,96 zł. Celem projektu jest dostosowanie systemu HIS do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego celem poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu lidzbarskiego.

Zaangażowanie i wsparcie władz samorządu przekłada się bezpośrednio na ograniczanie przestępczości i zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom. Od 2014 roku do Lidzbarskiej policji trafiły cztery radiowozy zakupione m.in. z pieniędzy przekazanych przez władze powiatu. Ponadto dla Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lidzbarskiego od 2012 roku przekazano 274 095,25 zł na dofinansowanie do zakupu samochodów oraz zakup m.in. aparatów powietrznych, aparatów oddechowych, defibrylatora, sprzętów do ochronny dróg oddechowych, hełmów strażackich, zasysaczy liniowych, urządzeń do znakowania terenu. Warto dodać, że w bieżącym roku powiatowy szpital został doposażony w nowoczesny tomograf komputerowy o wartości 1 450 014,00 zł. Obecnie trwają prace związane z przystosowaniem pracowni do badań tym profesjonalnym sprzętem, ich koszt to 1 336 342,05 zł.

„Staramy się jak najskuteczniej realizować swoje zadania, wiedząc że w ten sposób mamy wpływ na rozwój naszego otoczenia, na kształtowanie naszej małej ojczyzny, w której mieszkamy i pracujemy. Aktywnie i skutecznie sięgamy po fundusze zewnętrzne umożliwiające realizację ważnych dla społeczności lokalnej przedsięwzięć i inwestycji. Podejmujemy działania w wielu płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, a wszystko to w myślą o naszych mieszkańcach.”- mówi Jan Harhaj - Starosta Lidzbarski.

Powiat Lidzbarski2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5