Rozmawiali o sytuacji na rynku pracy

2020-02-17 16:41:19 (ost. akt: 2020-02-17 16:50:53)

Autor zdjęcia: Materiały starostwa powiatowego

30 stycznia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które prowadził jej przewodniczący wicestarosta Jarosław Kogut. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Lidzbarskiego Jana Harhaja w sprawach polityki rynku pracy, a do zakresu jej działań należy w szczególności inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie lidzbarskim.
Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Rady jej członkowie zapoznali się m.in. z informacją o stanie bezrobocia w powiecie lidzbarskim. Sytuacja na rynku pracy w ciągu ubiegłego roku uległa poprawie i w okresie od stycznia 2019 do grudnia 2019 nastąpił znaczny spadek liczby osób bezrobotnych aż o 439 osób, a stopa bezrobocia dla powiatu lidzbarskiego za grudzień 2019 wyniosła 12,8%. Była niższa o 2,9% od stopy bezrobocia ogłoszonej przez GUS za styczeń 2019 roku.

Tak niski poziom bezrobocia odnotowano po raz pierwszy w historii powiatu lidzbarskiego.

Dodatkowo członkowie Rady podjęli m.in. uchwałę w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań za 2019 rok.

W ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim wydatkował kwotę ok. 4 950 000 zł, która umożliwiła aktywizację zawodową aż 891 osób bezrobotnych z terenu powiatu lidzbarskiego, m.in. w ramach takich form wsparcia jak prace interwencyjne, refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, staż, szkolenia, dotacje itp.

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim rozpoczął już nabory wniosków na poszczególne formy aktywizacji przewidziane do realizacji w 2020 rok. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Urzędu oraz na stronę internetową www.lidzbarkwarminski.praca.gov.pl


Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej i tygodnika lokalnego tylko 199 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5