ODDAJ DZIECKO W DOBRE RĘCE, IDŹ DO PRACY I NIE MARTW SIĘ WIĘCEJ

2018-01-05 12:43:42 (ost. akt: 2018-01-05 12:58:12)
Akademia "Smyk" w Ornecie

Akademia "Smyk" w Ornecie

W Ornecie powstaje nowy żłobek. Funkcjonować zacznie już od lutego 2018 roku.
Drogi Rodzicu/Opiekunie prawny, faktyczny Domowa Akademia "Smyk" Magdalena Chrząszcz realizuje projekt nr RPWM.10.04.00-28-0024/17 współfinansowany z EFS w ramach RPO WiM na lata 2014-2020.

Numer i Działanie RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt pn.: "ODDAJ DZIECKO W DOBRE RĘCE, IDŹ DO PRACY I NIE MARTW SIĘ WIĘCEJ”.

Funkcjonowanie nowopowstałego żłobka w Ornecie rozpocznie się od lutego 2018r. Z projektu mogą skorzystać osoby, które mają dziecko w wieku do lat 3 i obecnie:
— pozostają bez zatrudnienia i planują podjęcie pracy - osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,
— przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (z późn.zm.),
— powracają na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, tj. osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka i przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (z późn.zm.),
— są rodzicami w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (z późn.zm.).
Drogi Rodzicu/Opiekunie prawny, faktyczny, jeżeli wyżej wymienione kategorie dotyczą Twojej osoby, zgłoś się do nas.

Karty zgłoszeniowe są dostępne w Domowej Akademii "Smyk" Magdalena Chrząszcz, ul. Przemysłowa 15 A, 11-130 Orneta.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY — LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Osoby do kontaktu:
Magdalena Chrząszcz – 516 089 655, Monika Głowacka – 668 715 614

Logotypy

Akademia

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5