Wszyscy radni popierają działania burmistrza

2024-06-25 07:46:17(ost. akt: 2024-06-25 07:56:16)

Autor zdjęcia: um

Wczoraj, 24 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim. Burmistrz Jacek Wiśniowski uzyskał pełne poparcie dla swoich działań. - Zmierzamy dalej w dobrym kierunku - powiedział.
Absolutorium to akt prawny, który dokonywany jest przez organ uprawniony, w tym przypadku Radę Miejską, na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego burmistrza w określonym przedziale czasowym.

Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych sesji. Radni wyrażają swoje zdanie na temat ostatniego roku pracy burmistrza - oceniają, czy działania zmierzają w dobrym, korzystnym dla miasta i mieszkańców kierunku. Zanim to nastąpi burmistrz przedstawia sprawozdanie o sytuacji ekonomicznej i społecznej miasta, opisując dokonania i plany na przyszłość.

Radni jednogłośnie poparli burmistrza, co oznacza, że nie mają zastrzeżeń dotyczących finansów, inwestycji i sprawozdania finansowego za miniony rok. Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Michalak pogratulowała burmistrzowi i życzyła wytrwałości w dalszej służbie miastu.

- Pełne poparcie radnych bardzo mnie cieszy i upewnia w przekonaniu, że moje działania są przejrzyste i korzystne dla miasta. Między radnymi i mną zdarzają się różnice zdań i to bardzo dobrze, bo dzięki temu mamy możliwość wypracowania kompromisów z korzyścią dla Lidzbarka Warmińskiego i jego mieszkańców. Najważniejsza jest rozmowa i współpraca. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom za codzienną ciężką pracę w urzędzie, bez których uzyskanie absolutorium nie byłoby możliwe, udzielone absolutorium jest tak naprawdę dla całego urzędu. Dziękuję radnym za wsparcie i zaufanie – powiedział Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski.

tom2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5