Sezon na remont dróg i ulic Powiatu Lidzbarskiego rozpoczęty

2024-03-29 17:39:27(ost. akt: 2024-03-29 21:06:23)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: ZDP

Podsumowanie roku i najbliższe plany Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim.
Koniec 2023 roku obfitował w rozstrzygnięcia przetargów dotyczących utrzymania, remontów i przebudowy dróg i ulic Powiatu Lidzbarskiego, między innymi takich jak:
1. Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle;
2. Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim;
3. Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy 11 Listopada w Lidzbarku Warmińskim;
4. Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornecie;
5. Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornecie;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2755N – ul. Piaskowa w Ornecie;
7. Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego.

Z końcem lutego zakończono realizację zadania „Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego”, w ramach którego dostarczono do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim:
ciągnik rolniczy z przyczepą budowlaną, osprzęt do ciągnika w postaci kosiarki bijakowej na wysięgniku, kosiarki tylno-bocznej i posypywarki samozaładowczej, koparkę kołową oraz minikoparkę z przyczepką do transportu.

Wartość dostarczonego sprzęt to 1.855.654,54 zł przy wkładzie własnym w wysokości 37.113,09 zł.

Powyższy sprzęt posłuży do wykonywania prac związanych z modernizacją dróg na terenie Powiatu Lidzbarskiego. Wykorzystywany będzie także przy remontach dróg o nawierzchniach gruntowych, do renowacji rowów przydrożnych, poboczy dróg, naprawy przepustów oraz przebudowy chodników w ciągach głównych szlaków komunikacyjnych powiatu lidzbarskiego. Sprzęt będzie wykorzystywany przez jednostkę organizacyjną Powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim.

Dzięki staraniom dyrektora Dariusza Iskry udało się złożyć skutecznie wniosek i pozyskać środki zewnętrzne na zakup sprzętu. Cały sprzęt jest nowy z 5-letnią gwarancją, a Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, który posiada odpowiednie doświadczenie i kadrę do prowadzenia robót remontowych w ciągach dróg publicznych, skutecznie go wykorzysta.

Prowadzenie prac we własnym zakresie przez zarządcę drogi jest zdecydowanie korzystniejsze finansowo, dzięki czemu można będzie realizować większy zakres koniecznych prac modernizacyjnych dotyczących infrastruktury drogowej Powiatu.

Pomimo początku roku sezon na remonty dróg i ulic Powiatu Lidzbarskiego można uznać za rozpoczęty.

Na przełomie lutego i marca rozpoczęły się prace w miejscowości Blanki
w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości
Blanki i Rogiedle”. Zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na brakującej części pomiędzy miejscowościami Maków i Blanki oraz nowa nawierzchnia w Rogiedlach.

Wartość robót budowlanych to 2.066.947,13 zł, na które Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił dofinansowania w wysokości 63,63% to jest w kwocie 1.315.198,46 zł.

W marcu Wykonawca rozpoczął prace w ramach zadania „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim”, gdzie zaplanowane jest wykonanie nowego chodnika o szerokości 3 m i długości przeszło 250 m. Natomiast 15 marca 2024 r. została otwarta oferta na drugi etap inwestycji „Przebudowa ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim”, dzięki której zostanie wykonana nowa nawierzchnia z masy asfaltowej.

Dzięki tym dwóm inwestycjom ulica Kolejowa w Lidzbarku Warmińskim zostanie w całości przebudowana. Łączny koszt to 997.496,47 zł, a wkład własny Powiatu Lidzbarskiego 199.499,29 zł.

W następnej kolejności rozpoczniemy prace na ulicy 11 - Listopada w Lidzbarku Warmińskim w ramach których zostanie wykonane ponad 400 metrów chodnika z korektą jego przebiegu i wykonaniem poszerzenia, a w przygotowaniu jest przetarg na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Dzięki zrealizowaniu powyższych zadań ulica 11 - Listopada zostanie w całości przebudowana.

Także w Ornecie Wykonawca rozpocznie prace na ulicach Polnej i Przemysłowej. W ramach dwóch zadań: „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Przemysłowej w Ornecie” oraz „Przebudowa drogi dla pieszych na ulicy Polnej w Ornecie” wykonane zostaną nowe chodniki odpowiednio o długości 667 metrów i 981 metrów. Wartość obu zadań to 1.046.212,55 zł przy wkładzie Powiatu Lidzbarskiego 209.242,51 zł.

Kolejną inwestycją na terenie Ornety jest przebudowa ulicy Piaskowej. W ramach zadania wybudowane zostaną kanalizacja deszczowa, chodniki i nawierzchnia z betonu asfaltowego. Plac budowy Wykonawca przejął 11 marca 2024 r., a wartość zadania to 2.444.462,96 zł.

Dnia 15 marca 2024 roku zostały rozstrzygnięte przetargi na remonty dróg:
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551N na odcinku Kiwity-Bartniki”, na której wykonane zostanie 2,5 km nowej nawierzchni asfaltowej, pobocza oraz oczyszczone rowy;
2. „Przebudowa DP 1350N na odcinku Osetnik – Spędy”, w ramach którego wykonane zostanie 1,36 km nowej nawierzchni asfaltowej pobocza oraz oczyszczone zostaną rowy;
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1413N na odcinku Różyn – Gronowo”, w ramach którego zostanie przebudowane ostatnie 1,62 km drogi gruntowej na drogę asfaltową, dzięki czemu cała droga powiatowa nr 1413N zyska nawierzchnię asfaltową.

Wartość powyższych zadań to 4.406.352,60 zł, przy 20-proc. wkładzie własnym w wysokości 881.270,52 zł.

Oprócz wyżej zakontraktowanych już zadań w przygotowaniu są:
1. Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim, która będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z regulacją urządzeń obcych, chodnika oraz oznakowania poziomego i pionowego.
2. Wykonanie nowej drogi ul. Kąpielowej w Lidzbarku Warmińskim poprzez zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej, konstrukcji drogi i jej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Poza zadaniami inwestycyjnymi Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim na bieżąco zajmuje się utrzymaniem dróg i ulic na terenie Powiatu Lidzbarskiego. W ramach prac wykonuje się między innymi profilowanie i uzupełnianie kruszywem dróg gruntowych, remont cząstkowy masą
na gorąco nawierzchni asfaltowych czy pozimowe sprzątanie ulic i chodników.

ZDP2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5