LIDZBARSKI SZPITAL – FAKTY A KAMPANIA WYBORCZA

2024-03-15 16:11:18(ost. akt: 2024-03-18 15:56:59)   Artykuł sponsorowany
Jesteśmy w samym środku gorącej samorządowej kampanii wyborczej. W przestrzeni publicznej, mediach społecznościowych, spotach i ulotkach wyborczych pojawiło się szereg opinii, recept, pomysłów na naprawę opieki zdrowotnej w naszym powiecie. Autorami powyższych informacji są osoby kandydujące do organów samorządu terytorialnego (często doświadczeni samorządowcy) posiadające nikłą lub niepełną wiedzę w tak trudnej i złożonej problematyce jak organizacja, zarządzanie, pozyskiwanie zasobów kadrowych, finansowanie. w obszarze zdrowia publicznego i funkcjonowania opieki zdrowotnej w naszym regionie w szczególności.


Wobec powyższego jesteśmy zobowiązani do podzielenia się kilkoma faktami dotyczącymi funkcjonowania szpitala i innych placówek ochrony zdrowia w naszym mieście i powiecie.

Jak wiadomo lata 2020-2022 były okresem wielkiej próby dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Czas ten bardzo silnie negatywnie odcisnął swoje piętno na naszej działalności. Szpital przez ten okres był, decyzją władz rządowych, przekształcony w szpital jednoimienny –zajmujący się leczeniem chorych na COVID-19. Miało to bardzo negatywne skutki dotyczące w szczególności kadry medycznej. Pomimo ogromnych problemów utrzymaliśmy ciągłość pracy 15 poradni specjalistycznych – w roku 2023 udzielono 34 517 porad - oraz skutecznie odbudowaliśmy w formie nieco zreformowanej, ale odpowiadającej potrzebom naszych mieszkańców strukturę szpitala. Uruchomiliśmy oddziały zabiegowe: chirurgiczny z urologią, urazowo- ortopedyczny, ginekologiczny pracujące w trybie planowym. Już w roku 2023 w oddziałach tych wykonaliśmy ok. 1900 zabiegów. W szpitalu funkcjonuje całodobowa Izba Przyjęć oraz lekarski gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Utworzyliśmy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zajmujący się wykwalifikowaną opieką medyczną głównie nad osobami w wieku podeszłym. Po heroicznych wysiłkach udało nam się pozyskać lekarzy do pracy w oddziale chorób wewnętrznych, rozpoczął działalność 14 marca.

Utrzymaliśmy wprowadzony już wcześniej program modernizacji pomieszczeń i zakupu sprzętu medycznego. Oddział wewnętrzny został wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, w tym do diagnostyki kardiologicznej. Dla poprawy standardu pobytu pacjentów, wyremontowano sale chorych, a sale oddziałów zabiegowych uzyskały bezpośredni dostęp do łazienek.
Innymi rezultatami przeprowadzonej modernizacji są:

utworzenie pracowni tomografii komputerowej z czasem oczekiwania na badanie: do 3 dni roboczych – badanie bez kontrastu, do 7 dni roboczych – badanie z kontrastem; natomiast czas oczekiwania na wynik to ok. 5 dni roboczych;


poradnie specjalistyczne (chirurgiczna, kardiologiczna, urazowo-ortopedyczna) wymagające diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej zostały przeniesione do budynku szpitala, gdzie mieszczą się pracownie diagnostyczne, do pracowni RTG zakupiliśmy nowy, cyfrowy aparat RTG;


poradnia kardiologiczna została wyposażona w nowy echokardiograf tzw. echo serca;

szpital wyposażono w zbiornik tlenu medycznego;


wymieniono rozdzielnię główną niskiego napięcia w budynku szpitala;


zagospodarowano teren wokół szpitala i przychodni, utworzono parkingi, wykonano izolacje fundamentów budynku szpitala oraz odwodnienie i kanalizację deszczową posesji;

zakupiono nowy sprzęt IT, unowocześniono systemy informatyczne.
Modernizacja i unowocześnienie nie ograniczyło się tylko do samego szpitala. Rozszerzony został zakres świadczeń udzielanych przez dzienny oddział rehabilitacyjny; poradnia okulistyczna została wyposażona w okulistyczny tomograf komputerowy; do poradni położniczo-ginekologicznej w Ornecie zakupiono nowy aparat USG, w Ornecie otwarto poradnię urologiczną.

Inwestycje objęły również ratownictwo medyczne naszego powiatu: zakupiono dwa nowe ambulanse, zespoły ratownictwa wyposażono w nowe defibrylatory, respiratory oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej.

W celu poprawy opieki senioralnej zainicjowaliśmy proces inwestycyjny "Budowy wolnostojącego budynku opieki zdrowotnej - zakładu opiekuńczo leczniczego (ZOL) - na posesji szpitala w Lidzbarku Warmińskim”, zlecając wykonanie projektu budowlanego.

Wartość inwestycji przeprowadzonych w latach 2018 - 2024 r. to kwota 15,7 mln PLN.

Wykonalność przeprowadzonych modernizacji i zakupu nowoczesnej aparatury medycznej możliwa była dzięki dotacjom uzyskanym od Starostwa Powiatowego oraz wszystkich Gmin naszego powiatu.

Zdajemy sobie sprawę z niedostatków, problemów i trudności z jakimi borykają się ludzie chorzy, oraz ich rodziny - mieszkańcy naszego miasta i powiatu. Nie odmawiamy wysłuchania pytań, uwag, próśb czy skarg zgłaszanych przez nich pod warunkiem, że nie są one umieszczane w formie często anonimowego postu w social mediach. Na wszystkie z nich staramy się bezzwłocznie odpowiedzieć i adekwatnie reagować. W trosce o wspólne dobro jakim jest ludzkie życie i zdrowie apelujemy do przyszłych samorządowców o odpowiedzialność i rzetelność w swoim działaniu zarówno w prowadzonej kampanii jak i po jej zakończeniu.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Agnieszka Lasowa
Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj

PROGRAMY ZDROWOTNE REALIZOWANE W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LIDZBARKU WARMARMIŃSKIM


ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA

W pracowni endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, realizowany jest program badań przesiewowych raka jelita grubego. Program skierowany jest do osób w wieku 50 – 65 lat, lub 40 – 49 , jeśli u najbliższych krewnych pacjenta, rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Program obejmuje wykonanie kolonoskopii oraz pobranie wycinków ze zmian podejrzanych o charakter nowotworowy; usunięcie polipów wielkości do 15 mm; poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów; wskazanie konkretnych zaleceń dotyczących leczenia u osób, które wykonały kolonoskopię przesiewową.

Program jest bezpłatny. Nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy, że pacjent jest w grupie wiekowej, która kwalifikuje się do wykonania przesiewowej kolonoskopii i zgłosi się do pracowni endoskopowej w naszym szpitalu w celu uzgodnienia terminu badania.

W przychodni przy ul. 11 Listopada 15 również realizowane są programy zdrowotne:

Profilaktyka 40 PLUS – z programu mogą korzystać osoby, które ukończyły 40 lat; nie korzystały wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS lub skorzystały z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu; pierwszy krok który należy wykonać to uzupełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię +48 800 100 101 czynną w godzinach od 800 do 1800 lub w aplikacji moje IKP.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla pacjenta, zależy od udzielonych w ankiecie odpowiedzi. Zapraszamy do gabinetu pielęgniarki POZ w przychodni przy ul. 11-go Listopada celem uzyskania szczegółowych informacji
Program profilaktyki gruźlicy – program jest skierowany do osób dorosłych, które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę oraz do osób, u których, stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka: bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.


Program obejmuje osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki.
Aby wziąć udział w programie należy złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyło się w badaniu ankietowym pielęgniarki POZ w programie profilaktyki gruźlicy (także w innych poradniach).

Osoby zakwalifikowane do grupy największego ryzyka, będą miały zapewnioną opiekę lekarską już na wczesnym etapie choroby oraz zwiększoną dostępność do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK) – program jest skierowany do osób w wieku 35 – 65 lat, które nie chorują na cukrzycę, przewlekłą chorobę nerek, rodzinną hipercholesterolemię oraz niektóre choroby układu krążenia (w tym przypadku o możliwości skorzystania z programu decyduje lekarz rodzinny). Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki POZ
2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5