Wójt Fabian Andrukajtis zaprasza na wybory oraz przedstawia swój komitet wyborczy

2024-02-27 14:23:49(ost. akt: 2024-03-01 12:19:01)   Artykuł sponsorowany
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, zachęcam Państwa do czynnego udziału w nich oraz oddania,
jakże istotnego i ważnego dla nas wszystkich głosu, na kandydata na Wójta, Radnych Gminnych i Powiatowych z komitetu KWW Porozumienie Fabiana Andrukajtis.

W myśl obowiązujących obecnie przepisów dotyczących dwukadencyjności, jeśli po raz kolejny obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem i zostanę wybrany na zaszczytną funkcję Wójta, będzie to moja ostatnia kadencja. Przez ponad dziewięć lat sprawowania funkcji Wójta udowodniłem, że jestem dostępny dla wszystkich Mieszkańców - zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Już na samym początku pierwszej kadencji wraz z moim zespołem Radnych i współpracowników postawiliśmy sobie konkretne cele, które z powodzeniem realizujemy dla dobra społeczeństwa.
Zrealizowaliśmy wiele strategicznych dla gminy inwestycji za kilkadziesiąt milionów złotych, a także pozyskaliśmy środki w wysokości ponad 22 mln zł na realizację inwestycji w najbliższych latach.

Szanowni Państwo!
Zawsze staram się być partnerem do współpracy i właśnie dzięki temu udało mi się stworzyć zespół, który nie boi się
wyzwań i ciężkiej pracy. Efektem tego jest utworzenie Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Fabiana Andrukajtis
zrzeszającego grupę ludzi dobrej woli, którzy chcą działać na rzecz społeczeństwa lokalnego i z którymi współpracuję
od wielu lat na różnych płaszczyznach.

To zróżnicowana grupa kandydatów o wysokich kwalifikacjach i fachowym doświadczeniu, gotowych reprezentować
nasze społeczności na najwyższym poziomie.
Wśród nich znajdują się osoby o różnym tle kulturowym, społecznym, ekonomicznym i zawodowym, specjaliści z dziedziny edukacji, zdrowia, biznesu, drogownictwa, kultury, finansów, leśnictwa i innych bardzo istotnych obszarów.
To ludzie, którzy nie tylko posiadają teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne doświadczenie, które pozwoli im podejmować
skuteczne decyzje dla dobra społeczności.

KWW Porozumienie Fabiana Andrukajtis uwzględnia różnorodność
i stawia na gruntowne wykształcenie i doświadczenie swoich kandydatów. To gwarancja, że nasza społeczność będzie miała reprezentację, która nie tylko zrozumie jej potrzeby, ale także będzie gotowa podejmować mądre i przemyślane decyzje dla jej dobra.
Razem ze mną w nadchodzących wyborach samorządowych startuje grupa kandydatów na Radnych Gminnych i Powiatowych,
którzy przez wiele lat mieli okazję nabywać swoje doświadczenie samorządowe, zasiadając już wcześniej w radach gminy, miasta czy powiatu.

Tworząc komitet, zaprosiłem do współpracy ludzi sprawdzonych, zaprawionych w boju w samorządzie, którzy piastują
wysokie stanowiska w wielu dziedzinach dotyczących funkcjonowania różnego szczebla Jednostek Samorządu Terytorialnego.
W związku z tym, doświadczenie, które nabywali przez lata swojej pracy zawodowej, jak również samorządowej, z powodzeniem wykorzystają będąc Radnymi Gminnymi i Powiatowymi. Wszyscy kandydaci, zarówno do Rady Gminy jak
i Powiatu, podzielają moją wizję rozwoju, ponadto na sercu, tak jak i mi, leży im dobro ogółu, co więcej - wszyscy rozumiemy,
że dzięki porozumieniu można zyskać więcej.

Zanim Państwo zdecydujecie się zagłosować na kandydatów na Radnych Powiatu pragniemy wyjaśnić, że obecna
Rada Powiatu Lidzbarskiego składa się z 17 radnych, a nasz powiat podzielony jest na 3 okręgi wyborcze.
Jednakże prognozy Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2023 roku wskazują na spadek liczby Mieszkańców poniżej 40 tysięcy, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby mandatów radnych z 17 do 15.

Aktualny podział mandatów do Rady Powiatu Lidzbarskiego prezentuje się następująco:
Okręg NR 1 – miasto Lidzbark Warmiński – 5 mandatów
Okręg NR 2 – Gminy Lidzbark Warmiński i Kiwity – 4 mandaty
Okręg NR 3 – Gminy Orneta i Lubomino – 6 mandatów.
Zwracając uwagę na liczbę komitetów wyborczych zgłoszonych w naszym powiecie, prosimy o Państwa wsparcie poprzez
oddanie swojego głosu na naszą listę KWW Porozumienie Fabiana Andrukajtis.

Każdy głos na nasz komitet ma ogromne znaczenie i zbliża naszych kandydatów do objęcia zaszczytnej funkcji radnego Rady
Powiatu Lidzbarskiego. Dlatego tak ważne jest Państwa wsparcie na rzecz naszego bezstronnego i niezależnego komitetu.
Umożliwia nam to wspólne decydowanie o wyborze nowego Starosty. Każdy z nas chciałby, żeby było lepiej, dostatniej i bezpieczniej.
Obiecać można wszystko, natomiast gremialnie uważamy, że lepiej nie składać obietnic bez pokrycia. Trzeba zwrócić uwagę na realne problemy Mieszkańców i próbować je rozwiązywać.
Żywię głęboką nadzieję, że nie słowa, lecz czyny będą świadczyć o nas. Mają Państwo niepowtarzalną okazję wybrać
komitet, który prezentuje konkretny plan działań na rzecz rozwoju naszej społeczności.
Komitet, którego przyjęte priorytety bezpośrednio odpowiadają na realne potrzeby Mieszkańców.
Wśród nich znajdują się m.in. poniższe kwestie:

- jednym z kluczowych punktów programu jest reaktywacja oddziału wewnętrznego i chirurgii w szpitalu powiatowym
w Lidzbarku Warmińskim oraz ponowne uruchomienie punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Ornecie.
To inwestycja w zdrowie Mieszkańców, zapewniająca szybki i skuteczny dostęp do potrzebnej opieki medycznej. Aby
osiągnąć ten cel, podejmiemy wszelkie niezbędne działania potrzebne do przywrócenia normalnego funkcjonowania
naszego szpitala. Zamierzamy to zrealizować poprzez zatrudnienie odpowiedniego personelu medycznego oraz
modernizację istniejącej infrastruktury.
Jesteśmy przekonani, że szpital powiatowy stanowi filar i odznakę dobrze zarządzanego powiatu. Będzie to miejsce,
w którym Mieszkańcy mogą otrzymać kompleksową opiekę zdrowotną bez konieczności podróżowania do innych
miast. Nasz szpital będzie miejscem, w którym pacjenci mogą liczyć na wysoką jakość usług medycznych i odpowiednio
przeszkolony personel.

- Poprawa infrastruktury drogowej to jeden z następnych naszych priorytetów.
Planujemy rozwój i modernizację parku maszynowego w Zarządzie Dróg Powiatowych, co przyczyni się do lepszej jakości
dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chcemy, aby maszyny drogowe wyposażone były w zaawansowane rozwiązania
technologiczne, umożliwiające efektywniejsze zarządzanie pracami drogowymi oraz szybszą reakcję na ewentualne problemy
występujące zwłaszcza w okresie zimowym.

• Wspieranie szkolnictwa zawodowego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami to inicjatywa, która ma na celu nie tylko
zwiększenie poziomu wykształcenia, ale także stymulację rynku pracy. Pragniemy stworzyć naszym uczniom warunki do
rozwijania swoich pasji i zainteresowań oraz nabywania nowych umiejętności.
• Planujemy poprawić jakość życia Mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz zapewnienie
porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także skuteczne zarządzanie.
• Na koniec zobowiązujemy się do transparentnego i efektywnego zarządzania finansami publicznymi. Chcemy zapewnić
uczciwość i przejrzystość w procesie wydawania środków publicznych, dzięki czemu Mieszkańcy będą mieli pełen
wgląd w to, w jaki sposób wydatkowane są ich środki finansowe.
Wybierając ten komitet, wybierają Państwo nie tylko różnorodność, ale także konkretny plan działań na rzecz rozwoju
lokalnego. To głosowanie na zespół, który ma wizję, wiedzę i determinację do tworzenia lepszego jutra dla naszej społeczności.
Razem możemy osiągnąć porozumienie i siłę!


Materiał sfinansowany z KWW POROZUMIENIE Fabian Andrukajtis

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5