Podsumowanie kadencji w Gminie Wiejskiej Lidzbark Warmiński

2024-02-22 15:32:09(ost. akt: 2024-02-22 16:12:55)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: ug

Kończy się moja druga kadencja jako Wójta Gminy Lidzbark Warmiński. Jestem dumny, że w kilka lat wspólnie zmieniliśmy naszą Małą Ojczyznę. Intensywna, systematyczna praca dla dobra całej gminy oraz wszystkich jej mieszkańców zaowocowała wieloma strategicznymi inwestycjami.
Aktywnie planowaliśmy, inwestowaliśmy i skutecznie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne. Poprzez nasze działania wychodziliśmy naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców. Staraliśmy się, aby infrastruktura w naszej gminie była nowoczesna i dobrze rozwinięta. Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z Radą Gminy, która również sprzyja moim pomysłom, dzięki czemu łatwiej jest ozwijać gminę – podkreśla Fabian Andrukajtis, wójt Gminy Lidzbark Warmiński. Zrealizowane inwestycje możliwe były dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Na przestrzeni dziesięciu lat, pracy wójta Fabiana Andrukajtis, pozyskano ponad 43 miliony złotych, a kolejne środki w kwocie 22 milionów złotych czekają na wydatkowanie w latach 2024–2026. Dzięki nim między innymi powstanie Dom Seniora w Kłębowie czy zostaną wykonane prace konserwatorskie kościołów. Za tym sukcesem stoją przemyślane działania, które są konsekwentnie realizowane. Wsłuchujemy się w głos mieszkańców i staramy się dopasować do ich potrzeb.

Zrównoważony rozwój naszej gminy nie byłby możliwy bez zgranej i skutecznej załogi, która nie boi się wyzwań i ciężkiej pracy. Mogę śmiało powiedzieć, że udało mi się stworzyć grupę ludzi z pasją i chęcią do działania, dzięki czemu możemy
skutecznie pracować nad dalszym rozwojem naszej gminy. Dzisiejsza gmina Lidzbark Warmiński to efekt bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy, sołtysami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, mieszkańcami, a także ciężka praca pracowników Urzędu Gminy. Wszystkim bardzo dziękuję za zaangażowanie, pomoc, wsparcie i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów – podkreśla wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

PARK MASZYNOWY WRAZ ZAPLECZEM TECHNICZNO-BIUROWYM W DŁUGOŁĘCE


Jednym z priorytetów zarządzania gminą było wykonywanie jak najwięcej prac systemem gospodarczym przy własnym nakładzie sił. Strzałem w dziesiątkę okazało się konsekwentne inwestowanie w nowoczesny sprzęt drogowy rozwijający gminny park maszynowy, który po pierwsze wygenerował duże oszczędności, a po drugie zapewnił bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Warto dodać, że jest to sprzęt nowej generacji pozyskany w całości ze środków własnych za kwotę około 7 milionów złotych. Dzięki temu gmina wiejska Lidzbark Warmiński jest w stanie samodzielnie, szybko i skutecznie rozwiązywać problemy mieszkańców, ale także wykonywać m.in. modernizację dróg gminnych, bieżącą konserwację nawierzchni dróg, czy też zimowe odśnieżanie.

DROGI
W latach 2014-2023 zrealizowano inwestycje drogowe na ponad 16 milionów złotych. Zmodernizowano ponad 18 km dróg gruntowych i około 3 km dróg asfaltowych zrealizowanych przez wykonawców zewnętrznych oraz 60 km dróg gruntowych wykonanych systemem gospodarczym przez pracowników gminy sprzętem zakupionym do parku maszynowego. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w 2023 r. w połowie tego roku zostanie przeprowadzona przebudowana droga w miejscowości Koniewo-Osada. Koszt realizacji inwestycji
to ponad 2 mln zł. Dzięki sprzętowi gmina pozyskała nieodpłatnie materiał do modernizacji dróg w postaci: gruzu, kamieni i innego materiału do naprawy dróg, w ilości kilkadziesiąt tysięcy ton, co wygenerowało oszczędności na poziomie nawet kilku milionów złotych.


GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W gospodarkę wodno-ściekową zainwestowano ponad 11 milionów złotych dzięki czemu zmodernizowano cztery stacje uzdatniania wody w Morawie, Babiaku, Runowie i Kraszewie oraz wybudowano nowoczesną stację w Blankach. Powstały nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe oraz wybudowano oczyszczalnię ścieków w Redach. Obecnie trwają prace projektowe w formule „Zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogóżu i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Redach” za kwotę ponad 5 mln zł.


GOSPODARKA KOMUNALNA/BUDOWNICTWO
Przez ostatnie dwie kadencje zrealizowano inwestycje w gospodarce komunalnej i budownictwie za ponad 13 milionów. Były to remonty i modernizacje budynków oraz wymiana źródeł ciepła na proekologiczne. Realizowane w większości systemem gospodarczym dzięki zasobom własnym gminy. Kontynuując te działania w najbliższym czasie zaplanowano poprawę efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie oraz budynku Urzędu Gminy, na które w 2023 r. pozyskano ponad 3 mln zł.
INWESTYCJA W BEZPIECZEŃSTWO
Jednym z priorytetów zarządzania gminą było wykonywanie jak najwięcej prac systemem gospodarczym przy własnym nakładzie sił. Strzałem w dziesiątkę okazało się konsekwentne inwestowanie w nowoczesny sprzęt drogowy rozwijający gminny park maszynowy, który po pierwsze wygenerował duże oszczędności, a po drugie zapewnił bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Warto dodać, że jest to sprzęt nowej generacji pozyskany w całości ze środków własnych za kwotę około 7 milionów złotych. Dzięki temu gmina wiejska Lidzbark Warmiński jest w stanie samodzielnie, szybko i skutecznie rozwiązywać problemy mieszkańców, ale także wykonywać m.in. modernizację dróg gminnych, bieżącą konserwację nawierzchni dróg, czy też zimowe odśnieżanie.
Przez ostatnie lata gmina Lidzbark Warmiński dokładała wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Na terenie gminy funkcjonują trzy Ochotnicze Straże Pożarne, na które w latach 2014-2023 wydano blisko 2 mln zł. za zakup wozów strażackich oraz nowoczesnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Poza tym wyremontowano systemem gospodarczym remizy w Stryjkowie, Rogóżu i Runowie.

INFRASTRUKTURA KULTURALNA i OŚWIATOWA
W gminie działa też 18 świetlic wiejskich oraz Gminne Centrum Kultury w Pilniku. W większości z nich trwają obecnie prace poprawiające efektywność energetyczną, na którą gmina pozyskała 9 mln zł dofinansowania. Na bieżąco modernizowane i unowocześniane są również sale dydaktyczne w szkołach gminnych.

- Kończy się moja druga kadencja jako Wójta Gminy Lidzbark Warmiński. Jestem dumny, ze w kilka lat wspólnie zmieniliśmy naszą Małą Ojczyznę. Intensywna, systematyczna praca dla dobra całej gminy oraz wszystkich jej mieszkańców zaowocowała wieloma strategicznymi inwestycjami. Aktywnie planowaliśmy, inwestowaliśmy i skutecznie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne. Poprzez nasze działania wychodziliśmy naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców. Staraliśmy się, aby infrastruktura w naszej gminie była nowoczesna i dobrze rozwinięta. Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z Radą Gminy, która również sprzyja moim pomysłom, dzięki czemu łatwiej jest rozwijać gminę - podkreśla Fabian Andrukajtis wójt Gminy Lidzbark Warmiński. Zrealizowane inwestycje możliwe były dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Na przestrzeni dziesięciu lat, pracy wójta Fabiana Andrukajtis, pozyskano ponad 43 miliony złotych, a kolejne środki w kwocie 22 milionów
złotych czekają na wydatkowanie w latach 2024 - 2026. Dzięki nim między innymi powstanie Dom Seniora w Kłębowie czy zostaną wykonane prace konserwatorskie kościołów.

UG

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5