Powiat kupuje sprzęt do modernizacji dróg

2024-02-12 14:00:00(ost. akt: 2024-02-12 14:01:00)

Autor zdjęcia: Materiały starostwa powiatowego

Starosta lidzbarski Jan Harhaj 2 lutego 2024r. podpisał umowę na „Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Lidzbarskiego”.
Projekt składa się z czterech części: zakup ciągnika rolniczego i przyczepy budowlanej, koparki kołowej, mikro koparki z przyczepką do transportu oraz osprzętu do ciągnika rolniczego.

— Inwestycja posłuży do wykonywania prac związanych z modernizacją dróg powiatowych Powiatu Lidzbarskiego — poinformował starosta Jan Harhaj. — Sprzęt wykorzystywany będzie przy remontach dróg o nawierzchniach gruntowych, do renowacji rowów przydrożnych, poboczy dróg, naprawy przepustów oraz przebudowy chodników w ciągach głównych szlaków komunikacyjnych Powiatu Lidzbarskiego.

— Obecnie na wielu głównych szlakach komunikacyjnych, łączących powiat lidzbarski z siedzibami gmin i siedzibą województwa występuje pilna potrzeba prowadzenia robót remontowych, na które samorząd nie posiada środków finansowych w wystarczającej ilości — wyjaśnił. — Sprzęt zostanie zakupiony do użytkowania przez jednostkę organizacyjną Powiatu - Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, który posiada odpowiednie doświadczenie i kadrę do prowadzenia robót remontowych w ciągach dróg publicznych. Prace prowadzone we własnym zakresie przez zarządcę drogi są zdecydowanie korzystniejsze finansowo, dzięki czemu można będzie realizować większy zakres koniecznych prac modernizacyjnych infrastruktury drogowej Powiatu. Wykonanie robót przy pomocy koparki kołowej, ciągnika rolniczego z osprzętem i przyczepą budowlaną oraz mini koparki zabezpieczy wiele odcinków dróg przed degradacją, wydłuży okres trwałości, poprawi warunki przejazdów co wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców i funkcjonowania wielu podmiotów.

Starosta podkreślił, że zakup sprzętu w znacznym stopniu usprawni wykonywanie wszelkich prac związanych z modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem dróg, przez co poprawi standard utrzymania, podniesie komfort podróży i poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5