Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

2024-02-09 13:15:45(ost. akt: 2024-02-09 13:46:18)

Autor zdjęcia: Pixabay

Komenda Główna Policji opracowała plakat i ulotkę zawierającą informacje o numerach telefonów obsługiwanych przez instytucje i organizacje udzielające wsparcia i pomocy młodym ludziom.
W obliczu dynamiki życia, szybkiego rozwoju technologicznego i głębokich zmian we wszystkich obszarach naszego codziennego doświadczenia, współczesność stawia przed ludźmi wiele wyzwań. Szczególnie młodzi ludzie, dla których świat wirtualny jest głównym źródłem inspiracji i presji społecznej, często mają trudności z dostosowaniem się do tych oczekiwań. Dodatkowo, pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia społeczne dotknęły ich szczególnie dotkliwie, naruszając ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Pedagodzy, psychologowie oraz media zgodnie ostrzegają przed widocznymi skutkami tych zmian dla młodego pokolenia, takimi jak wzrost agresji, przemocy fizycznej i werbalnej, czy szerzenie mowy nienawiści zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym.

Aby przeciwdziałać tym negatywnym trendom, instytucje odpowiedzialne za dobro dzieci i młodzieży muszą podjąć konkretne działania. Wiele organizacji pozarządowych prowadzi linie telefoniczne wsparcia, które coraz częściej uzupełniane są przez chaty online, ułatwiając młodym ludziom kontakt w sytuacjach kryzysowych. Te linie wsparcia są dostępne dla nich przez całą dobę, oferując anonimową i bezpłatną pomoc.

Z myślą o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, Biuro Prewencji KGP przygotowało plakaty i ulotki zawierające informacje o dostępnych numerach telefonów oraz stronach internetowych, gdzie można uzyskać wsparcie i pomoc. Na tych materiałach umieszczono również kody QR, które prowadzą do dedykowanych stron internetowych, opisujących obszar działania poszczególnych linii wsparcia i oferujących dodatkowe informacje.

Materiały te zawierają także opisy przykładowych sytuacji, w których młodzi ludzie mogą potrzebować pomocy oraz zachęcają do skorzystania z oferowanych środków wsparcia. Dzięki temu próbuje się zwiększyć świadomość społeczną i ułatwić młodym ludziom dostęp do niezbędnej pomocy w trudnych sytuacjach.

kpp/tom2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5