Stacja meteo oceni lokalną sytuację pogodowa na naszym terenie

2021-12-10 13:31:02(ost. akt: 2021-12-10 14:10:18)
Symboliczne otwarcie stacji meteo w Kurzętniku

Symboliczne otwarcie stacji meteo w Kurzętniku

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

W Kurzętniku, podczas kameralnego spotkania, symbolicznie otwarto powstałą niedawno Stację Meteorologiczną. Inwestycja powstała w Kurzętniku, na gruncie powiatu, zarządzanym przez Zespół Szkół Zawodowych.
Samorząd województwa w czerwcu 2021 uruchomił program „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”.
Ideą jest zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pozyskiwane z nich dane poza bieżącym wykorzystaniem lokalnym, będą stanowiły uzupełnienie krajowej sieci stacji meteorologicznych, które pracują w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej obsługiwanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Dotąd w województwie warmińsko mazurskim były 4 takie stacje.
Program w tym roku miał jeszcze charakter pilotażowy, skorzystały z niego 4 samorządy, lecz w kolejnych latach ma umożliwić funkcjonowanie pełnej sieci monitoringu, ze stacją badawczą w każdym powiecie.
Powiat Nowomiejski, działając w porozumieniu ze wszystkimi swoimi gminami, aplikował skutecznie w jego ramach o zakup i montaż zasilanej autonomicznie, automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego. Koszt przedsięwzięcia to ok. 64 tysiące złotych, w tym przypadku dotacja wyniosła prawie 48 tysięcy złotych. Stacja meteo powstała w Kurzętniku, na gruncie powiatu, zarządzanym przez Zespół Szkół Zawodowych.

Trzeba wyjaśnić, że w powiecie nowomiejskim brakowało dotąd kompleksowych, rzetelnych informacji dotyczących informacji o lokalnych warunkach mikroklimatycznych.
— Związane jest to z brakiem profesjonalnej stacji meteorologicznej, a informacje opracowywane w komunikatach monitoringu suszy poprzez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach można uznać za uśrednione. Nowe zasady składania wniosków klęskowych (klęski suszy) przez rolników wyłącznie za pośrednictwem internetowego profilu zaufanego i brak podczas pandemii możliwości konsultacji terenowych m.in. z biurem powiatowym W-M ODR sprawiały, że protokoły suszowe dla rolników byłyby korygowane na podstawie takich uśrednionych wyników analiz IUNG w Puławach, co często nie odzwierciedlało rzeczywistej sytuacji — mówi Krzysztof Puwalski, naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Powiat nowomiejski jest wg. specjalistów z miejscowych jednostek zajmujących się obsługą rolnictwa (doradztwo rolnicze, izby rolnicze, inspektorat ochrony roślin i nawożenia) znacznie bardziej narażony na niekorzystne następstwa suszy rolniczej, niż pozostała część województwa. Powoduje to niedoszacowanie realnych rozmiarów szkód rolniczych i dużą frustrację producentów rolnych.
Dane uzyskane ze stacji meteorologicznej służyć będą nie tylko do celu głównego, tj. monitorowania suszy rolniczej, lecz także do bieżącego wykorzystania przez służby związane z rolnictwem (ODR, ARiMR, WIORiN) i jednostki publiczne na terenie powiatu, w szczególności Straż Pożarną. Informacje te pozwolą na ocenę lokalnej sytuacji pogodowej i jej prognozowania, weryfikację zdarzeń (np. czy danego dania o określonej godzinie notowano w powiecie ekstremalne temperatury, silne opady lub wiatry).
Ponadto funkcjonowanie ogródka meteorologicznego przyczyni się do podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, rozwijania wrażliwości i chęci działania na rzecz kształtowana i ochrony środowiska oraz wspierać będzie ogólną edukację w tym zakresie i aktywizację uczniów.
Dane o parametrach pogodowych będą poprzez Internet dostępne w czasie rzeczywistym dla każdego mieszkańca powiatu. opr ul


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5