Kurzętnik: Budowa strażackiej remizy ruszyła z miejsca...

2021-04-18 12:37:58 (ost. akt: 2021-04-18 12:58:06)
Wizyta wójta Wojciecha Dereszewskiego, któremu towarzyszył jego  zastępca Adam Zapałowski, na budowie strażnicy OSP

Wizyta wójta Wojciecha Dereszewskiego, któremu towarzyszył jego zastępca Adam Zapałowski, na budowie strażnicy OSP

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Przy budynku kurzętnickiego Gminnego Centrum Kultury (obecnie Centrum Usług Społecznych) w miniony wtorek rozpoczęto budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzętniku. Zakończenie budowy planowane jest na końcówkę tego półrocza.
Ostatniego dnia marca tego roku w Urzędzie Gminy w Kurzętniku Wojciech Dereszewski, wójt gminy wraz z Bożeną Zaborowską, skarbnikiem gminy dokonali podpisana umowy na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku o remizę OSP”. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się we wtorek, 13 kwietnia, a głównym wykonawcą robót jest firma z Lubawy.

Ukończenie inwestycji planowane jest na koniec czerwca. Jak informuje wójt Wojciech Dereszewski, roboty budowlane polegają na rozbudowie Gminnego Centrum Kultury o remizę Ochotniczej Straży Pożarnej.
Zaprojektowany budynek jest bryłą zwartą na bazie prostokąta, dobudowaną do budynku Gminnego Centrum Kultury. Dach budynku będzie dwuspadowy - dodał wójt i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP.

Sama jednostka OSP z Kurzętnika powstała w 1925 roku. Tu trzeba nadmienić, że struktury Ochotniczej straży pożarnej w Kurzętniku są w trakcie „odbudowy”, bowiem przez długi czas działalność jednostki była wygaszona. Andrzej Ochlak, obecny starosta powiatu nowomiejskiego opowiada, że kiedy w 1982 roku pełnił funkcję komendanta gminnego w Kurzętniku, dobytek jednostki garażowany był na tzw. zatyłach rynku. Strażacy posiadali wówczas m. in. wóz, który można było doczepiać do ciągnika i przewozić sprzęt pożarniczy.

Jak wyglądać będą wymiary gabarytowe części rozbudowanej obiektu? Długość elewacji frontowej wyniesie 10,10 metra, natomiast szerokość elewacji bocznej będzie miała 12,94 metra. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 790 tysięcy złotych. Według założeń inwestorów, inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto projekt przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych, co przełoży się na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.
Stanisław R. Ulatowski


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5