Jak Klaudia widziałaby kurzętnicki zamek...

2019-04-24 16:14:47 (ost. akt: 2019-04-25 15:29:23)
Obrady komisji konkursowej

Obrady komisji konkursowej

Autor zdjęcia: Grażyna Jonowska

Samorząd Gminy Kurzętnik ogłosił kilka tygodni temu konkurs pn. „Koncepcja na zagospodarowanie ruin zamku wraz z opracowaniem graficznym tablicy informacyjnej”. Właśnie konkurs został rozstrzygnięty.
Pomimo aktywnej promocji konkursu na plakatach i ogłoszeniach m.in. na portalu społecznościowym, na konkurs wpłynęły tylko dwie prace, które oceniła komisja. W skład tego gremium wchodzili Sylwia Jarzębowska, pracownik Urzędu Gminy w Kurzętniku, Roman Lewicki, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku i Stanisław R. Ulatowski, red. nacz. „Gazety Nowomiejskiej.

Komisja była zgodna w ocenie, że praca Klaudii Stumskiej, uczennicy VII klasy Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim otrzyma pierwsze miejsce.
Według Klaudii zagospodarowanie zamku powinno polegać na renowacji murów zamku oraz wkomponowanie w nie budynku, który byłoby karczmą oraz sklepem z pamiątkami w stylu rycerskim. Całość tj. ruiny i karczma, miałoby tworzyć zamek rycerski nawiązujący do historii Kurzętnika — wyjaśniła Sylwia Jarzębowska.

Roman Lewicki,członek komisji, stwierdził że koncepcja uczennicy z Brzozia Lubawskiego jest ciekawym pomysłem, który podniósłby atrakcyjność Kurzętnika. Podkreślił, że jest zapotrzebowanie na restaurację, bądź karczmę w okolicy.

Druga praca konkursowa została przysłana przez Jana Bielaszkę oraz Jacka Błaszkowskiego. Koncepcja obu panów polegałaby na diametralnych zmianach, m.in. budowie drewnianych bram wraz z kamiennym murem okalającym wejście na zamek, oświetleniu nocnym ruin , stworzeniu tarasów widokowych oraz stworzeniu wielu atrakcji na terenach przyległych do ruin zamku.
Grażyna Jonowska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5