"Absolwent na rynku pracy" w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

2018-11-13 20:40:21(ost. akt: 2018-11-13 20:44:23)

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku gościł Powiatową Konferencję w zakresie doradztwa zawodowego „Absolwent na rynku pracy”, którą zorganizowano w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.
Celem projektu jest przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacji zawodowej szkól i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wdrożenie i realizacja programu zewnętrznego wsparcia szkól w zakresie doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym — mówi Hanna Karczyńska, powiatowy koordynator projektu.

Organizatorami konferencji byli: Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespół Szkół w Bielicach oraz koordynator projektu- Hanna Karczyńska.

Konferencja skierowana była do uczniów klas, którzy w tym roku ukończą szkoły i staną się beneficjentami rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespołu Szkół w Bielicach oraz Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Z zaproszenia organizatorów skorzystali także przedstawiciele lokalnych zakładów pracy, rodzice uczniów, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi oraz nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach naszego powiatu, a także powiatów ościennych.

W czasie trwania konferencji można było wysłuchać osobistych refleksji absolwentów szkoły Wojciecha Dereszewskiego, wójta kurzętnickiej gminy oraz Michała Łapińskiego, twórcy Kaczego Bagna — Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. Opowiedzieli oni zgromadzonym jak potoczyła się ich droga zawodowa, która doprowadziła ich do miejsca, w którym aktualnie się znajdują.

Podczas konferencji swoja ofertę szkoleniową przedstawili: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście, Firma Szkoleniowo- Usługowa Mieczysława Czajkowskiego ze Smolnik, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy w Kurzętniku, Ośrodek Szkolenia Zawodowego War-Motor oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Iławie.

Organizatorzy dziękują wszystkim za przyjęcie zaproszenia, mając jednocześnie nadzieję, że czas spędzony w murach szkoły zawodowej najwyższej jakości zaowocuje trafnymi wyborami i decyzjami podjętymi przez absolwentów szkół, a dyrektorom, pedagogom, doradcom zawodowym i rodzicom pozwoli w taki sposób pokierować życiem młodych ludzi, aby w życiu zawodowym odnosili same sukcesy. red

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5