Pięć lat szkoła nosi imię Władysława Jagiełły

2016-12-06 15:02:42 (ost. akt: 2016-12-06 15:08:24)
Życzeń od gości było wiele

Życzeń od gości było wiele

Autor zdjęcia: Zespół Szkół Kurzętnik

Właśnie minęło pięć lat, od kiedy Zespół Szkół w Kurzętniku obrał sobie za patrona Władysława Jagiełłę. Z tej okazji  5 grudnia odbył się uroczysty apel, na który przybyli z najlepszymi życzeniami i prezentami znamienici goście.
Na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Nowomiejskiego - Andrzej Ochlak, Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik – Teresa Łątkowska, Przewodniczący Rady Gminy Kurzętnik-Zbigniew Lewicki, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury - Roman Lewicki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -Grażyna Deranek, Dyrektor ZS im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach - Hanna Makowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orała Białego w Brzoziu Lubawskim - Anna Błaszkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tereszewie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie - Wioletta Kozłowska, -Dyrektor Zespołu Żłobków –Paulina Zatorska,  Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Noblistów Polskich- Mirosław Wodara, przedstawiciele Rady Rodziców: Marta Wardowska, Sylwia Janowska, Karolina Wasiewska, pierwszy poczet sztandarowy rodziców: Emilia Auda, Marzena Wroblewska, Krzysztof Machujski, Andrzej Andrzejewski, a także nauczyciele pracujący kiedyś w naszej szkole.

Pani dyrektor Krystyna Wójcik-Wiśniewska podziękowała wszystkim zebranym za życzenia, miłe słowa i zaprosiła do obejrzenia przedstawienia pt.”Jagiełło w Kurzętniku” przygotowanego przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem Aliny Kowalczyk, wysłuchania pieśni średniowiecznej wykonanej przez zespół instrumentalny prowadzony przez Anitę Prokop-Domżalską. Nie zabrakło również „Bogurodzicy” odśpiewanej przez zespół wokalny „Kantylena” pod batutą Anny Grenasiuk oraz popisów tanecznych zespołu tańca średniowiecznego „Kurnyk”.

Uroczystość uświetniła prezentacja pt.: ,,5 lat z Jagiełłą’’, wystawa zdjęć „5 lat z życia szkoły - lata 2011-2016” oraz wystawa pt.,,Słownik archaizmów średniowiecznych’’.
W ramach obchodów rocznicy przeprowadzono konkursy:
- historyczny ,,Władysław Jagiełło-patron’’ ,
- plastyczny ,,Portret Władysława Jagiełły” i ,,Korona dla Jagiełły’,
 których wyniki ogłoszono na uroczystości.

ZS Kurzętnik

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5