Połączona kultura - otwarte drzwi, serca i umysły

2020-11-16 12:12:43(ost. akt: 2020-11-16 12:35:28)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Archiwum GCK w Kowalach Oleckich/ Beata Grudzińska

Gmina Kowale Oleckie wspólnie z Centrum Kultury Kybartai rozpoczęła realizację projektu pn. „Połączona kultura - otwarte drzwi, serca i umysły”. Projekt przewiduje m.in. modernizację budynku Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich oraz przywrócenie działalności kina.
Projekt realizowany jest w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności turystycznej oraz atrakcyjności regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska, co będzie skutkowało zwiększoną liczbą miejsc dla turystów zakwaterowanych w regionie. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego/ historycznego obszaru przygranicznego Kybartai-Kowale Oleckie oraz zwiększenie jego zrównoważonego wykorzystania w turystyce.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja następujących działań:
- modernizacja i odnowienie budynku Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich,
- zakup wyposażenia i sprzętu muzycznego do domu kultury i biblioteki, w tym przywrócenie działalności kina,
- realizację wydarzeń kulturalnych o zasięgu międzynarodowym: warsztaty tańców narodowych, festiwal kulinarny „Smaki tradycyjnej kuchni polskiej i litewskiej”, warsztaty malarstwa plenerowego oraz fotografii, warsztaty tradycyjnego śpiewu ludowego.

Wartość projektu w Gminie Kowale Oleckie wynosi 361 488,35 EUR, w tym:
- współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 307 265,09 EUR ( 85%)
- ze środków własnych Gminy Kowale Oleckie – 54 223,26 EUR ( 15 %)

Okres realizacji projektu: 01.07.2020r. – 30.06.2022r.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5