Nie ma chętnych na objęcie mandatu radnego

2020-10-05 08:00:00(ost. akt: 2020-10-05 19:35:16)

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Komisarz wyborczy w Olsztynie, wobec braku kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 6, zdecydował, że zarządzone na 25 października 2020 roku wybory uzupełniające do Rady Gminy Kowale Oleckie nie zostaną przeprowadzone.
Przypomnijmy, że mandat radnego Edwarda Zdzisława Kosobudzkiego został wygaszony 14 listopada 2019 roku z powodu śmierci radnego. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kowale Oleckie zarządzone na 1 marca 2020 roku nie odbyły się, ponieważ do komisarza wyborczego nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłaszania kandydata na radnego. Sytuacja powtórzyła się przy wyborach, które zostały wyznaczone na 25 października 2020 roku.

Wobec tego komisarz wyborczy zdecydował, że mandat w okręgu wyborczym nr 6 (sołectwo Kowale Oleckie, ulica Witosa) pozostanie nieobsadzony do końca kadencji.
Rada Gminy Kowale Oleckie będzie działać w 14-osobowym składzie.

Na sesji rady gminy sytuację skomentowała przewodnicząca rady Teresa Truchan.

— Mieszkańcy są aktywni nie tam gdzie trzeba. Był mandat do obsadzenia, można było sięgnąć po niego i uczestniczyć we wszystkich pracach decyzyjnych dotyczących naszej gminy — mówi przewodnicząca.

Teresa Truchan w ten sposób nawiązała do wcześniejszej wypowiedzi wójta Krzysztofa Locmana, który odniósł się do dyskusji, jaka się wywiązała w internecie na temat zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły przy ul. Kościuszki na ŚDS, przedszkole i jadłodajnię.

— Warto, aby osoby, a nader często bezimienne, zgłębiły wiedzę w treści zasad funkcjonowania samorządu, uczestnictwa mieszkańca w życiu publicznym, w tym czynnego współdecydowania o jego przyszłości, zanim wyrażą swoje zdanie w oderwaniu od zaistniałych faktów, norm i zasad obowiązującego prawa — podkreśla wójt Locman.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5